Videre til værktøjslinje

Flerfaglighed

Forklaring på flerfaglighed  [multidisciplinarity; pluridiciplinarity; cross-disciplinarity]Betegnelse for aktiviteter, hvor et praksisproblem belyses fra forskellige faglige vinkler ved at de involverede fags bidrag så at sige “lægges ved siden af hinanden”, men uden at der sker en integration af de forskellige indfaldsvinkler og kundsskabsbaser, som de involverede fag repræsenterer. Når det sker kaldes integrationen sfumato og med et åbent sind og begrebsevne når vi innovation som et naturligt “mindset” og synonymt er dette en multidisciplinaritet eller polymath også kaldet et renæssance menneske.

Share