Jeg er leverandør i praktiske forandringer, paradigmeskift og kulturændringer.

Mine erfaringer omfatter industri og produktion henholdsvis administration herunder forvaltninger.

Som projektleder og rådgiver i udviklingsprocesser, hvor mennesker via konstruktiv dialog og erfaringsudveksling udvikler deres kompetenceområder, er jeg et sikkert kort.

Med 50 års erhvervserfaring og anderledes tværgående viden samt praktiske uddannelser, er jeg den udviklingskonsulent som skaber resultater og ledelsessucces.

Rollen som multitekniker og flerfaglig humanist med mange erfaringer i forandringsledelse kan jeg skifte kulturen i virksomheden gennem virkemidlerne omhandlende ledelse, psykologi og meget mere.