Hvem & hvorom?

Spørgsmål som skaber forandring og indsigt er vigtige for det enkelte menneske, at stille sig selv.
Man kan altid stille et eller to, men at stille mange, gerne med hv-ord, så man kan finde indsigt og ny viden, kræver mod.

Med flere fagligheder man besidder, flere er de gange kan man spørge sig selv, og andre for derved at finde dybde i svarene og ens virkelighed.

Multifaglighed er en speciel formåen og kan være et valg eller et fænomen, som bunder i en type mennesker man benævner renæssancepersoner.

I oldtiden og renæssancen var det at kunne tilegne sig mange fagligheder og viden det største mål. I verden af i går søgte mennesket monofaglighed og enkle svar på en øget kompliceret dagligdag. Fremtiden kræver, at det enkelte menneske forstår både verden og sine kompetencer som flerfaglige.

At have overblik på dine kompetencer og dine omgivelser, herunder privatliv er nødvendigt, specielt fordi
du som multifaglig, bliver genstand for opmærksomhed, både af den gode slags eller den mindre gode.

Hjemmesides temaer og forskellige emner er netop et udtryk herfor, men skal ses som positive indlæg.

Emilie herunder fortæller om fordelene ved multifaglighed, men der er altid den bagdel at mennesker ikke kan rumme eller forstå dette og derved vil undertrykke dette fænomen.

Share