Personprofil & aktiviteter

UDSAGN

Jan Skovgaard Nicolaisen has proven himself to be a brilliant network facilitator and knowledge leader.
Not only does he know how to get people motivated and engaged.
He understands people’s agendas and he understands the idea of networking.
How do you assemble and align people with huge knowledge, skill and job diversity?
Then have them contribute to something larger than themselves?
That`s what Jan knows how to do.
Jan is the kind of person you put in front of a national think-tank or
as a knowledge facilitator for a big initiative.
He´s that guy you pray you might find, that you can put in front
of any knowledge team and end up with a deliverable”.

Erik Micheelsen, Astrophysicist.

 

Tak for din nysgerrighed og ønske om klarhed samt beskrivelser!

Jeg er den man kalder på når tingene går i stå og hele organisationen skal have en ny chance!

 

 

Min profil, personlighed og erfaring gør, at jeg hurtigt, kan sætte mig ind i problemstillinger i stort set alle organisationer.

 

Rollerne jfr. mit CV, hænger sammen med evnen til at løse store opgaver også på tværs i organisationerne.
Jeg har specielt fokus på forandringsledelse, hvor strategier og ny virkelighed skal
danne baggrund for en ændret virksomheds kultur,
en ny undervisningsform eller nye produktions metoder.

 

 

Mit “mindset” er flerfacetteret og beskrives et andet sted på denne hjemmeside.
Min personligheds motto beskrives “et mutare cogitandi”, at jeg tænker, med forandringernes “mindset”.

Derfor mine specielle roller og funktioner som sammen med en stor menneskelig og faglig kapacitet,
med mangeartede kompetencer, skarphed, med stor begrebsevne
og ikke mindst en social empati, giver mig den pondus som giver mig succes.

 

 

 

NB

 Du finder også artikler og beskrivelser som bunder i andre interesser.