Videre til værktøjslinje

JN Polymath

Jan Skovgaard Nicolaisen (JN) virker med sine multifaglige kompetencer gennem virksomhederne JanNicolaisen.dk og Paradigme.nu.

Jan Nicolaisen arbejder med større og mindre opgaver samt projekter for virksomheder og organisationer som vil optimere og reorganisere.

Jan Nicolaisen har en speciel profil som kaldes POLYMATH eller en person med flerfaglighedskompetencer og et naturligt innovativt “mindset”.

RISC er en del af forståelsen af Polymath profilen og den er specifik en beskrivelse af en arbejdsform.

Reaktiv skal forstås som aktiv fremadrettet fokus, strategisk tænkning som rækker ud i en fremtid.
Innovativ forstås som nytænkende, vidensdeling i en flerfaglig form og med en stærk skabertrang.
Sfumato er interaktionen mellem mennesker, som lader det ukendte få plads i processerne.
Complement er det komplementerende faglighedsmatch og understøttende med vidensdeling.

Det giver nomenklaturen RISC som definerer et “mindset” og en arbejdsform i en tænketank som RISC Societetet.

Share