Academy – Ledelse, Styringsform & Proces

Som chef, underviser, officer og træner samt coach gennem mange år, har jeg udvalgt nogle områder der kan give fordele at tage som kursus inden for primært praksis ledelse, føring af mennesker samt teknisk ledelse og planlægning.
Efter kursusforløbets afslutning vil deltagerne få diplom på det gennemgåede som bevis på forløbet og eksamen underskrevet af deltagende lærerkræfter.
Modsat så mange andre afgiver jeg gerne inspiration og hvis det er det som skal til, at læse inspirationskilderne herunder, vil det glæde mig. Får du en vision om dig selv i en ny ledelsesrolle men er usikker i rollen, kontakt for coaching eller undervisning.

Ledelsesudvikling INSPIRATION

Relationsledelse på flere niveauer INSPIRATION

Forløbene er opbygget med teori, cases, praktisk gennemgang og afslutnings test.
Forløbet tilrettelægges efter dine behov og din arbejdsmæssige situation.
Kontakt for deltagelse og yderligere information og din gennemførelse