Evolve EU

Jeg er rådgiver for organisationen EVOLVE der har rødder i Øst Europa og arbejder i Danmark.
Mange tilflyttere fra bl.a. det øvrige EU har det svært med det danske sprog, hvilket gør det svært at leve og arbejde i Danmark.
Der er også mange love, regler og forordninger samt uskrevne regler som skal tages alvorligt.
Kulturforskelle skaber ofte skaber barrierer, når livet som en nødvendighed, skal tilpasses det danske samfund. Det er svært at være nydansker, jeg har erfaringen til at støtte en bedre udvikling.

EVOLVE er en rådgivningsvirksomhed som er multikulturel med mange facetter i hjælpearbejdet. Vi hjælper mange mennesker og i alle mulige situationer.
Det er vores stærke side og det er vores kernekompetencer, når EVOLVE skal sammenlignes med tilsvarende virksomheder.

EVOLVE leverer rådgivning i forhold til integration, familie, uddannelse, arbejde og samfund.

EVOLVE er gearet til at varetage samtalen med nydanskere i ovennævnte problemstillinger og er foretrukne samarbejdspartner for Jobcentre, Kommuner, A-kasser, mellemstore virksomheder samt andre offentlige og private virksomheder i forhold til nydanskernes behov.

Nydanskernes følelse af, at være en lige værdig borger i det danske samfund gør, at de mange udfordringer vil være en del af en ubehagelig hverdag. Alle personer har ressourcer og de skal udnyttes optimalt på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet eller som selvstændig, husk de fleste har så stort mod at de har flyttet sig og deres familie langt fra det oprindelige hjem og hjemland.

EVOLVE arbejder målrettet for at tilpasse nydanskere til det danske arbejdsmarked. Her er definitionen og løsningen på en bæredygtig aktivitetsmodel som omfatter kurser og personlig udvikling samt et samarbejde med interesseorganisationer m.v..

  • Sproglige barrierer
  • Holdningsmæssige barrierer
  • Religions barrierer
  • System barrierer
  • Anderledes navn
  • Familie sammensætning
  • Arbejdsmæssige traditioner
  • Uddannelsesmæssige traditioner / begrænsninger
  • Ledighedens varighed

Ved at arbejde med de nævnte problemområder gennem vejledning, undervisning, foredrag og kurser, kan vi tilpasse de nødvendige aktiviteter der skal iværksættes. Vores erfaring viser, at de bedste resultater opnås, når der stilles krav om aktiv indsats i jobsøgningsprocesser, undersøgelse af arbejdsmarkedets behov, erhvervsrettet uddannelse eller ideen om selvstændig virksomhed.

EVOLVE har kapaciteten og indsigten til at flytte mennesker mod en positiv virkelighed i det danske samfund.