Fremtidens arbejde

Hvad skal vi leve af spørger man i butikken Danmark.

Vi er ved at løbe tør for købmands idéer, profit maksimering samt oppustet vækst – et overforbrug uden pant for kalvekødet som man siger.

Måske kan det se således ud om 25 år.

Du skal tænke på, at en del af din indkomst kommer fra dit bidrag af strøm fra dit energi + 2 hus, en høj isoleringstilstand koblet til effektive varmepumper og tagets energiproducerende celler, som sammen med familiens aktiviteter producerer mere energi en det forbruger herunder oplader din elbil. Den strøm sælger du til den regionale energipulje.

Du diskuterer ofte over hækken med din nabo om, at udvide jeres bidragskapacitet, næste gang der er tilbud i ”SilvaHaus”. Lokal ejerforeningens delebiler, som er helt i polymer, kulfiber og energiglas summer under den bagende sol, der er på et par timer kommet så meget strøm på at den kan række 300 km.

Du bor i det man engang kaldte udkants Danmark og din biavl, osteproduktion fra gederne i haverne bidrager sammen med hjemmeproduktionen af grøntsager (500 m2 er nok til et års forbrug via egen udviklet gødning) til overlevelsen og 45 % af fødevareforbruget.

Hjemmearbejdspladsen har ændret navn, det er en hel ny type organisation i EU som hedder ”WorkForceSubSide og er den foretrukne arbejdsform uden for byerne, faktisk er den tidligere centralstyrede administration lagt ud til aktive delpensionister og mentalt klare ældre som er flyttet ud til områder som er tyndt befolket.

En anden del af din indkomst fra din hjemmearbejdsplads kommer fra, at det er dig muligt at styre en robot som er koblet til din egen intelligens som er virtuelt overført. En intelligens som styrer produktionen af meget hurtige og langtrækkende elcykler i Afrikas industri centre.

Din oprindelige uddannelse har du via delesider virtuelt overført til et program som fire tyrkiske samfundsingeniører er ved at udvikle til et skattesystem som er fælles for Grækenland, Tyrkiet og Italien, nu de har fjernet alt sort arbejde og undergrundsøkonomi samt har drevet Europas vækst de seneste 10 år.

Du er medejer af 34 forskellige virksomheder som du har andel i, på en størrelse mellem ½ og 2½ procent og ingen af virksomhederne har mere end 8 ansatte, det er den størrelse som har brug for netop dine kompetencer som idèskaber. Du får ikke nogen løn for dit arbejde med mindre der er overskud.

Du har lige fået en sms som anerkender dine seneste isoleringstiltag på din bolig og udbyttet af din egenproduktion af energi som er steget med ½ %. Rådet for Danmarks fremtidsdrift siger dig tak, med regionens Opgaveministers bedste hilsner på forsiden af brevet.

VindmølIeparkerne er slidte og er erstattet af havrulleenergi og saltvandsgeneratorer og olien er erstattet af olieholdige encellede dyr som dyrkes i bassiner sammen med Laks og krabber. De spiser nemlig de samme som både renser havvandet og kan høstes som smøremiddel efter en procesbearbejdning.

Du fortsætter selv – og hvis du kan få en politiker til at tænke så langt, så er der håb forude.

 

Share