Curriculum Vitae

2019 – 2021
www.jannicolaisen.dk
Specialist i produktionsoptimering og organisationsudvikling – leverandør af forandringer og mennesker i udvikling for virksomhedens overlevelse til en ny verdensorden med halvtreds års erfaring.


2016 – 2019
Headhuntet til at have flere rolle samtidig. Undervisning i svejsning og maskinteknik.
Underviser i fagområder inden for samfundsfag samt fysik og CNC projekter.
Optimering af maskinmiljøet og undervisningsområderne  samt trænet i LEAN.
Onboarding – introduktion og undervisning i det unge menneskes nye verden.
Udført innovative tiltag samt procesoptimering i forvaltningsområdet og de pædagogiske områder.


2013 – 2016
Specialist og underviser i produktionsteknologier for ingeniører og maskinmestre.
Undervisning i svejsning og lodning samt pladeteknik.
Medlem af arbejdsgruppen som koncern konsulent i sikkerhed, LEAN og 5S inspirator.
Smedefaglighed med kurser og undervisning.
Udvikling af pædagogiske områder.
2010 – 2013
Forsvarsministeriet & Søværnet – koncernfælles konsulent af LEAN inspirator.
Formand for søværnets tænketank i forhold til faglig pædagogik.
Underviser af officerer og lærlingekonstabler samt siriusmandskab i marineteknologi, almen våbenteknik og håndværksteknik under maritime og arktiske forhold.
Undervisning af maskinteknik og svejsning.
Uddannelser på Metropol på diplom niveau inden for voksenpædagogik.

www.jannicolaisen.dk
2009 – 2012
Chefcoach i RISC /HAVE samarbejde om ledelsesudvikling af kulturlivets direktører, DR, teatre og musikhuse i “hands on” ledelse. Den kreative elites behov for struktur i ledelsesrollen.

2009 – 2010 (Rekrutteret af PeopleMover)
Vedligeholdelseschef for fire vedligeholdelsesværksteder som skulle ændres organisatorisk og i lokalitet.
Koordinator og projektleder ved implementering af LEAN/5S og synlig fabrik.
Facility chef  og projektleder for ombygningsprojekter af virksomheden.
Uddannet i forskellige anvendte vedligeholdelses IT systemer.


2006 – 2009
Produktionschef for 130 medarbejdere i en ordrestyret produktion.
Sikkerhedsleder og gennemføringsperson for OSHME kulturen (Amerikansk sikkerhedskultur).
Implementeringschef for gennemførelsen af 5S, LEAN, Kanban, og Kaizen processer, SMED processer.
Chef for PTA afdelingen og maskinudvikling.
Uddannet i Six Sigma på Aalborg Universitet.


2003 – 2006
Københavns Amt. (Rekrutteret af Innovator A/S).
Centerchef for fire uddannelses virksomheder og interne kursuscentre
for kompetenceudvikling af sygehuspersonale og amtets ansatte.
Chef for projekt anden aktør i beskæftigelsespolitikken på vestegnen.
Ansvarlig for afvikling af personale, organisation og lokaliteter ved amtets ophør.
Uddannet i persontests samt økonomistyring.

2000 – 2003
Nærings og nydelsesmidlernes a-kasse.
Head of funds – A-kassedirektør.
Uddannelser i arbejdsmarkedsjura som sagsbehandler.
Coach i afdelingerne med lediges rettigheder og pligter.


1997 – 2000
Københavns kommune. (Rekrutteret af Mercuri Urvall).
Kontorchef og centerleder for 5 socialfaglige områder.
Ledelsesudvikler på Københavns kommunes kursuscenter.
Uddannelser på forvaltningshøjskolen på diplom niveau.


1996 – 1997
AMU – Projektkonsulent i forhold til offentlig service og kvalitetsudvikling.
Kvalitetsbevidsthed og kvalitetsstyring som underviser og udvikler hos virksomheder.
Udviklede servicekoncept for rigspolitiet.


1984 – 1996
Forsvarsstaben / Forsvarets Efterretningstjeneste og andre tjenestegrene 1984-1996.
Militær underafdelingschef i FE.
Foredragsholder og træner i elektronisk krigsførelse.
Våbensagkyndig og reparatør af internt materiel og udstyr.
Uddannelser på Forsvarets Center for Ledelse.


1974 – 2018
HJV/HVS Supplerende under forsvarsministeriet.
Skolechef / KUL under HVS
Underviser i militært faglige elementer samt virke som skoleinspektør/faglig leder.
Underafdelingschef for forskellige enheder under Slotsholmen og Forsvarsstaben.
Infanterist, patruljesoldat og by-guerilla uddannelser samt instruktørvirke og chefroller.
Uddannelse som kaptajn.


1980 – 1984
Warrior-Tech-Time
Direktør for maskinfabrik. Opfinder og udvikler af centrifugal vibratorer til industri.
Våbendesigner hos Saxhøj produkts og Agner.
Uddannelser på erhvervsakademier som værkfører og teknonom.


1979 – 1980
Weilbach & Co
Finmekaniker i marineteknik.
Reparation af Seaview og kompasser, sekstanter og kikkerter.
Uddannet i optik og prismer.

1978 – 1979
Værnepligtig – HMAK
Våbenmekaniker og tekniker på bæltekøretøjer med støttevåben.
Uddannet som tals og tillids -mand på kompagni niveau.
Uddannelse i anvendelse af sprængstoffer.


1975 – 1978
Niels Bohrs Institut. Københavns Universitet.
Finmekanisk teknik blandt forskere med arbejde i CERN/Geneve.
Uddannelser på diverse tekniske skoler.