Multifaglighed & Rådgiver

Min flerfaglighedsprofil kræver en forklaring, da den har en betydning for forståelsen af mine anvendte kompetencer inden de tre kerneområder som er mine specialer.

Den ene er: Industri produktion, projekt ledelse og styring, industri, metalbranche optimering, kvalitetsudvikling ISO, LEAN, drift og indkøb samt facility renovering.

Den anden er: Ledelses og rådgivningsroller i politisk styret virksomhed, arbejdsmarked, socialområdet, børn og unge samt nyorientering af forvaltninger.

Den tredje er: Vidensdeling, vejledning, undervisning, foredrag og coaching i forandringsprocesser.

Min innovative tilgang er integreret med mine fagligheder, og det sker aktivt, også på tværs af de tre grundpiller og kaldes denne integration RISC.

Jeg har sat mine praktiske og akademiske kompetencer i spil sammen med mange arbejdsområder og interesseområder og dermed ladet mulighederne udvikle sig. Se CV.

Sikkerheden i mine handlinger giver mig muligheden for at skabe kvalitet og forandringer med stor effekt og kvalitet. Jeg er en af de få som har et bredt erfaringsgrundlag og som udfører både den praktiske og teoretisk del, uanset opgavens beskaffenhed.

Her er min anbefalinger som udgår fra andres erkendelse af mine kompetencer.

“Jan Skovgaard Nicolaisen has proven himself to be a brilliant network facilitator and knowledge leader. Not only does he know how to get people motivated and engaged. He understands people’s agendas and he understand the idea of networking. How do you assemble and align people with huge knowledge, skill and job diversity? Then have them contribute to something larger than themselves? That`s what Jan knows how to do. Jan is the kind of person you put in front of a national think-tank or as a knowledge facilitator for a big initiative. He´s that guy you pray you might find, that you can put in front of any knowledge team and end up with a deliverable”.
Erik Micheelsen, Astrophysicist – 2015 UK

“Jan is one of the most interesting people I have had the pleasure of working with.
I love how his mind works and enjoy the creativity it unleashes in those who surround him.
His integrity and kindness never fails to show as well.”
Nikki Huyer, Business and People Development. CEO Red Lobster Group USA

”Jan har stor menneskelig evne og han sætter sig hurtigt ind i problemstillinger, af stor kompleksitet, hvor hans mangeartede kompetencer, løser disse.
I mange situationer, hvor hans empatiske begrebsevne og skarphed samt sociale pondus sættes i spil, giver det ham succes”
Mariianne Grary – Specialkonsulent og CEO Paolo Alto. CAL. USA

“Jan Nicolaisen arbejder med organisations opfattelser som rummer virksomhedens drift og udvikling. Gennem min tid med ham har jeg haft den fornøjelse at se ham ændre samarbejdsformen og strukturen i virksomheden til min store tilfredsstillelse så vi kunne rette ind efter en global økonomisk konkurrence.
Jan Nicolaisen har det store overblik samt fokus på detaljen som en af de få med denne kompetence i vores virksomhed”.
Ingeniør & Direktør L. Gribsvad – Bussmann UK/Denmark

“You are the most profound thinking and brave change manager I have known.
Change Manager and responsible for the transformation, at 35 factories and 44,000 employees said that to me.
Tom Squiers LEAN director. Cooper Industries. USA

De faglige baggrunde som danner videns base og innovationsevne.

Erhvervspsykologi & organisation fra Københavns Tekniske Akademi.
Forvaltningsledelse fra forvaltningshøjskolen, Diplomledelse u. eksamen. (BA)
Filosofi fra Det danske selskab for esoterisk filosofi.
Teologi fra SALT / (BA) u. eksamen.
Pædagogik fra METROPOL, erhvervspædagog. (BA)
Militær lederuddannet fra forsvarets skoler som officer / kaptajn.
Proceskonsulent fra FCL, forsvarets center for ledelse.
Sagsbehandleruddannelse i arbejdsmarkedsjura og arbejdsmarkeds og uddannelses lovgivning.
Arbejdsmarkedskonsulent fra AF
Human ressource Management fra DJØF. (BA)
Flerfaglig håndværker (bådebygger, finmekaniker, smed og maskinarbejder) og produktionstekniker, herunder den faglighed som soldaterhåndværket bringer i den bredeste faglighed med våben, køretøjer, taktisk materiel m.v..

Susse Wold sagde i 2010 at hun, som så mange andre, havde svært at forstå det multifaglige, men hun sagde, at “du er meget tilstede med din begrebsevne” og jeg kan mærke, at du gør det godt. Udtalelsen afspejler mit problem med, at mennesker sjældent forstår min kompleksitet. Men denne smukke tillid har jeg taget til mig så hvis du vil forstå min profil og person skal ordene og begreberne som HBDI, multipotentialite/POLYMATH, MBTI, ENTJ sættes sammen med mit CV, og samlet set forklarer det min profil.

Måden som mit tankesæt er sat sammen, måden jeg tænker, er blevet analyseret af filosoffen Susanne Manly, filosof og var projektchef i “det blå rum” på Teknologisk Instituts udviklingsafdeling.
Hun fandt mig gennem en fælles veninde, erhvervspsykolog Edit Moltke Leth, som jeg havde udviklings samtaler med da jeg var centerchef i Kbh. Amt. Susanne tog en sten fra mine skuldre da hun forklarede om min store begrebsevne og at alle intelligensformer som er repræsenteret i mine evner til, at tænke når det er ud af boksen.

Susanne fik mig til at etablere en tænketank som blev RISC Societetet, for de krøllede hjerner, dem som verden og virksomhederne har brug for, hvis de bare ikke, som altid, er bange for det ukendte. Verden har brug for os, men verden er ikke klar til os. Det blev vores motto. Tænketanken / RISC Societetet var i starten Dr. Stefan Per de Freitas og mit hjertebarn og blev støttet af vores fælles ven, direktør Christian Have fra HAVE kommunikation. Der var meget højt til loftet.