Videre til værktøjslinje

Flerfaglighed

Når jeg arbejder, er det med en flerfaglighedsprofil som kræver en forklaring, da den har en betydning for forståelsen af mine anvendte kompetencer.

Når mit mindset, som er integreret med faglighederne, og det sker aktivt, kaldes denne integration RISC, som et medfødt åbent sind og med en bred begrebsevne. Jeg får indsigt og innovationsevne som et naturligt “mindset”.

Forudsætningerne for mine evner og andre kompetencer er herunder beskrevet som både praktiske fagfaglige og teoretiske rammer. Min identitet som den personlighed jeg er, kaldes Polymath og skal forstås som en identitet og et udtryk for personlige vilkår.

Emilie Wapnick herunder, forklarer om sig selv og andre som hende og jeg, at det have flere fagligheder, at kunne flere ting, at have dybde og bredde mentalt, at være polymath.
Verden har brug for vores evner, men det er også det verden ikke magter.

Se videoen for at forstå hvad hun mener.

Her er min anbefalinger som udgår fra andres erkendelse af at jeg er POLYMATH.

“Jan Skovgaard Nicolaisen has proven himself to be a brilliant network facilitator and knowledge leader. Not only does he know how to get people motivated and engaged. He understands people’s agendas and he understand the idea of networking. How do you assemble and align people with huge knowledge, skill and job diversity? Then have them contribute to something larger than themselves? That`s what Jan knows how to do. Jan is the kind of person you put in front of a national think-tank or as a knowledge facilitator for a big initiative. He´s that guy you pray you might find, that you can put in front of any knowledge team and end up with a deliverable”.
Erik Micheelsen, Astrophysicist – 2015 UK

“Jan is one of the most interesting people I have had the pleasure of working with.
I love how his mind works and enjoy the creativity it unleashes in those who surround him.
His integrity and kindness never fails to show as well.”
Nikki Huyer, Business and People Development. CEO Red Lobster Group USA

”Jan har stor menneskelig evne og han sætter sig hurtigt ind i problemstillinger, af stor kompleksitet, hvor hans mangeartede kompetencer, løser disse.
I mange situationer, hvor hans empatiske begrebsevne og skarphed samt sociale pondus sættes i spil, giver det ham succes”
Mariianne Grary – Specialkonsulent og CEO Paolo Alto. CAL. USA

“Jan Nicolaisen arbejder med organisations opfattelser som rummer virksomhedens drift og udvikling. Gennem min tid med ham har jeg haft den fornøjelse at se ham ændre samarbejdsformen og strukturen i virksomheden til min store tilfredsstillelse så vi kunne rette ind efter en global økonomisk konkurrence.
Jan Nicolaisen har det store overblik samt fokus på detaljen som en af de få med denne kompetence i vores virksomhed”.
Ingeniør & Direktør L. Gribsvad – Bussmann UK/Denmark

“You are the most profound thinking and brave change manager I have known.
Change Manager and responsible for the transformation, at 35 factories and 44,000 employees said that to me.
Tom Squiers LEAN director. Cooper Industries. USA

 

De faglige baggrunde:

Erhvervspsykologi & organisation fra Københavns Tekniske Akademi.
Forvaltningsledelse fra forvaltningshøjskolen, Diplomledelse u. eksamen. (BA)
Filosofi fra Det danske selskab for esoterisk filosofi.
Teologi fra SALT / (BA) u. eksamen.
Pædagogik fra METROPOL, erhvervspædagog. (BA)
Militær lederuddannet fra forsvarets skoler som officer / kaptajn.
Proceskonsulent fra FCL, forsvarets center for ledelse.
Sagsbehandleruddannelse i arbejdsmarkedsjura og arbejdsmarkeds og uddannelses lovgivning.
Arbejdsmarkedskonsulent fra AF
Human ressource Management fra DJØF. (BA)
Flerfaglig håndværker (bådebygger, finmekaniker, smede og maskinarbejder) og produktionstekniker, herunder den faglighed som soldaterhåndværket bringer i den bredeste faglighed med våben, køretøjer, taktisk materiel m.v..

Susse Wold sagde i 2010 at hun, som så mange andre, havde svært at forstå det multifaglige, men hun sagde, at “du er meget tilstede med din begrebsevne” og jeg kan mærke, at du gør det godt. Udtalelsen afspejler mit problem med, at mennesker sjældent forstår min kompleksitet. Men denne smukke tillid har jeg taget til mig så hvis du vil forstå min profil og person skal ordene og begreberne som HBDI, multipotentialite, MBTI, ENTJ sættes sammen med mit CV, og samlet set forklarer det min profil.

Måden som mit tankesæt er sat sammen, måden jeg tænker, er blevet analyseret af filosoffen Susanne Manly, filosof og var projektchef i “det blå rum” på Teknologisk Instituts udviklingsafdeling.
Hun fandt mig gennem en fælles veninde, erhvervspsykolog Edit Moltke Leth, som jeg havde udviklings samtaler med da jeg var centerchef i Kbh. Amt. Susanne tog en sten fra mine skuldre da hun forklarede om min store begrebsevne og at alle intelligensformer som er repræsenteret i mine evner til, at tænke når det er ud af boksen.

Susanne fik mig til at etablere en tænketank som blev RISC Societetet, for de krøllede hjerner, dem som verden og virksomhederne har brug for, hvis de bare ikke, som altid, er bange for det ukendte. Verden har brug for os, men verden er ikke klar til os. Det blev vores motto.

Den krøllede hjerne forklares af HBDI modellen, min hjerne har alle fire dele som præference modsat andre normalt tænkende.

Min verden er naturligvis på helt egne præmisser, både i forhold til livsbane og livsfaser. Inkarnationer har du mange af, beskriver direktør Christian Have, min ven og mentor, når han skal forklare “mig”.

Meyers Briggs Type Indikator er den bredest anvendte profilanalyse, hvor man igennem et par dage for indsigt i sig selv og bliver testet for hvilken personlighedsprofil der er den aktuelle for, i dette tilfælde mig.
Der er ingen grund til at fokusere på de mange detaljer, blot sige at personprofilen ENTJ er klokkeklar og er en rationel commander.

Tænketanken / RISC Societetet var i starten Dr. Stefan Per de Freitas og mit hjertebarn og blev støttet af vores fælles ven, direktør Christian Have fra HAVE kommunikation. Der var meget højt til loftet.

Anden faglighed samt CV

2020 –
www.JanNicolaisen.dk
Direktør.


2019 – 2020

Specialkonsulent ved nyorienteringsforløb.


2019 –
Direktør
Leverandør i vedligeholdelsesoptimering, produktionsoptimering og organisationsudvikling.


2016 – 2019
Faglærer og interim procesoptimeringschef.
Undervisning på forskellige fagområder inden for produktionsteknologier, finmekanik og våbenmekanik, vedligeholdelse og innovation.


2012 – 2016
Ansat specialist som underviser i produktionsteknologier for ingeniører og maskinmestre.
Medlem af arbejdsgruppen som koncern konsulent i sikkerhed og arbejdsmiljø.


2010 – 2012
Forsvarsministeriet & Søværnet – koncernfælles konsulent af LEAN inspirator.
Formand for søværnets tænketank i forhold til faglig pædagogik.
Faglærer og underviser af officerer og lærlinge/konstabler samt siriusmandskab i marineteknologi, våbenteknik og håndværksteknik.


2010 – 2013
Direktør  og ejer af industribageri – Baker Brothers.
Ansvarlig for fødevaresikkerhed og produktionssikkerhed.


Razzel Dazzel

2009-2012
Direktør i RISC /HAVE samarbejde i ledelsesudvikling af kulturlivets direktører, DR, teatre og musikhuse.


2009 – 2010 Rekrutteret af PeopleMover
Teknisk afdelingschef  / Vedligeholdelseschef for fire vedligeholdelsesværksteder som skulle ændres organisatorisk og i lokalitet.
Koordinator og projektleder ved implementering af LEAN/5S og synlig fabrik.
Bygningsansvarlig vedr. vedligeholdelse og ombygninger.


2006 – 2009
Produktionschef for 130 medarbejdere i en ordrestyret produktion.
Sikkerhedsleder og gennemføringsperson for OSHME kulturen (Amerikansk sikkerhedskultur)
Implementeringschef for gennemførelsen af 5S, LEAN, Kanban, og Kaizen processer.


2003 – 2006
Københavns Amt. Rekrutteret af Innovator A/S.
Centerchef for fire uddannelses virksomheder og interne kursuscentre
for kompetenceudvikling af sygehuspersonale og amtets ansatte.
Ansvarlig for personale, organisation og lokaliteter.


2000 – 2003
Nærings og nydelsesmidlernes a-kasse.
Head of funds – A-kassedirektør.
Medlem af daglig ledelse.


1997 – 2000
Københavns kommune. Rekrutteret af Mercuri Urvall.
Kontorchef og centerleder for 5 socialfaglige områder.
Ledelsesudvikler på Københavns kommunes kursuscenter.
Ansvarlig for personale og kontorer.

AMU
1996 – 1997
Projektkonsulent i forhold til offentlig service og kvalitetsudvikling.


1984-1996
Forsvarsstaben / Forsvarets Efterretningstjeneste og andre tjenestegrene 1984-1996.
Militær underafdelingschef i forskellige værn.
Vedligeholdelseskoordinator samt våbenspecialist.


1984-2018
HJV/HVS Supplerende under forsvarsministeriet – Skolechef / KUL
Underviser i militært faglige elementer samt virke som skoleinspektør/faglig leder.


1980-1984
Warrior-Tech
Direktør for virksomhed / maskinfabrik , opfinder samt våbendesigner.


1979 – 1980
Weilbach & Co
Finmekaniker i marineteknik.

1978 – 1979
Værnepligtig – HMAK


1977-1980
Niels Bohrs Institut.
Finmekanisk læring blandt forskere.
Arbejde i CERN/Geneve

Share