Ord & meninger

Man kan få alt at vide, et hundrede gange og høre på mange ord,
men man forstår det først, når man prøver.


Mennesket er det væsen som med egen vilje handler mod bedre vidende.

Borgere som tror sig selv lydefri dukker sig bag loven og erstatter etiske og moralske værdier med en vejlednings bogstav, regler og rammer.

Familien er den eneste samlivsform som i kriser, krige og katastrofer kan magte at skabe en fremtid og en ny klan.


Maskulinitet er, at have evnen til at føre sine børn fra kvindens beskyttende kærlighed og lade dem mærke glæden ved mandig omsorg, drenget alvor og handlingsparathed i en foranderlig verden.


At lære mere end sit fadervor betyder, at dumheder ikke alene kan skyldes på gud, dette dilemma har mennesker svært ved at forstå.

Manglen på indsigt præger snart hvert eneste element i levevis og begreber hos det urbaniserede menneske, alt fra motion, mad, politik sågar transport bliver kamppladsen for simpel hellig krig og mange uskyldige ofres på enøjede sandheder, hvem der bare kunne stikke det øje ud.


Når den sidste isme falder, falder eksistensens nuværende fundament, en ny og spændende verden vokser frem, indtil en ignorant med snæversyn tiltager sig magt og tror det alene er livets frugt.

Dem og vi, de andre og os, er et samfund som ikke rummer sammenhæng og kraft. Kan noget menneske på jorden forklare dette faktum, både for stjernespillerne og for drivtømmeret, for politikere og for meningsdannere.

I princippet forstår mænd kvinder.
I princippet kan man fange ål med lasso.
W. C. Fields