Ledelsesfaglighed

Efter at have været een af de yngste kompagnichefer, er erfaring i ledelse noget jeg har fået på “bogen med erfaringernes fylde”, både fra mit civile virke og fra den militære del.

I en alder af 35 var jeg i en ledelsesudviklingsgruppe bestående af frivillige chefer alle med en supplerende baggrund. Bare for en ordens skyld, et par profiler, Hr. Olsen var fysiker og lektor, Hr. Kruse var salgschef i en af danmarks største medicinvirksomheder, Hr. Svendsen var advokat, Fru. Broberg var kontorchef, Hr. Hansen var skoleinspektør og jeg med lignende erfaring. Der var mange andre – ca. 20 i alt – og disse mennesker havde dannet en støtte enhed i militæregionen som skulle bistå med at udvikle vores kollegaer så de kunne blive de bedste ledere for guldet – som altid er dem på gulvet, de menige. Vi var selv ledet af Hr. Jensen som var major og “Gurre” (Forsvarets Center for Ledelse) uddannet i moderne ledelsesformer.

Denne gruppe var så at sige, frie til at operere på hvilke områder vi havde lyst til og vi teamede op til alle former for udfordringer, tillige med, at vores møder havde ånd og krop der gik så højt til loftet, at vi kunne inspirere så meget, at dansk management forum ville arbejde sammen med os, og vi kunne kalde os proceskonsulenter tillige med officerstitlen.

Vi arbejdede i ca. 15 år med at dyrke vores kollegaer som stadig den dag i dag, ved lejligheder siger, kan du huske hvordan du tog fat og fik gang i vores ledelse igen.

Siden har jeg også i min civile karriere haft mange ledere med mig, som jeg skulle coache og vejlede til god og “hands on” ledelse. Jeg har været i flere VL grupper eller ledelsesudviklingsfora under tiden som chef i stat, amt og kommuner samt private virksomheder og et står fast, der er mangel på god ledelse samt ledelse som bringer noget nyt frem i mennesker.

“Hands on” ledelse er den form for ledelse som de fleste ledere aldrig får ind under huden og som de frygter mest. Den kræver leadership og pondus samt frygtløshed og det er sjældent dette tillige, med alt det andet som en leder/chef skal indeholde, findes i tilstrækkelig grad.

Senest i 2015 har jeg haft yngre direktører fra kulturlivet som deltagere i et års forløb. Det var forandringsledelse som var kendetegnet og ledelse er jo at skabe forandringer som passer til fremtidens behov.

Der findes faktisk ikke anden form for ledelse end forandringsledelse, vil jeg postulere, det er kun graden af forandringer som kendetegner driftsledelse fra forandringsledelse.

Så jeg har kastet mig ud i konsulentvirksomhed med denne erfaring og tilbyder coaching nedenstående:

Jeg har den erfaring at mange chefer og ledere har ikke tilstrækkelig indsigt i sig selv til, at navigere i en moderne virksomhed, hvor effektiviseringer netop bringer det bedste og værste frem hos medarbejderne.

Chefer og ledere der mener de har stor indsigt og ledelsespædagogisk succes, beder jeg om at fortælle, hvordan deres teenageres udvikling har været med dem som far/mor. Her kommer lederrollen og forandringsledelse virkelig op på tavlen som en svær disciplin.

Men der er intet nyt, de nye guruers navne er forskellige og deres erfaringer er forskellige men summen er den samme, at kunne sin Kierkegaard nemlig at kunne flytte et menneske fra hvor det er – til der hvor det skal hen, medens vi ser hinanden i øjnene. Alt andet virker ikke godt nok.

Hvad kræves der for at være eller blive leder?
Det er et spørgsmål som kommende og nye ledere kan stille sig selv eller ledere som skal forfremmes og arbejde i nye områder, kan stille sig selv.

Der er ikke et enkelt svar da kompetencer og erfaring er elementer som har indflydelse, men et svar er det vigtigt at forholde sig til, at man skal have en vis egen indsigt samt frimodighed og måske lidt mod som understøtter ambitionen.

En stor del af ledelsesudfordringerne er, at du skal kunne håndtere dilemmaer, og erfaringerne i håndtering af medarbejdere er en vigtigst ballast for læring af ledelse.

Begrebet tid, den tid du har til rådighed, er udfordringen for ”hands on” ledere på gulvet, hvorimod mellemledere og topledere har mere tid til deres beslutningsprocesser, og dermed muligheden for andre løsninger.

Ledere af mange mennesker med faglighed har også behov for også lede gennem faglighedens indsigt. Derfor er det vigtigt for linjeledere, at de trænes med fagligheden som element, hvor det er mindre vigtigt for mellem og topledere.

Udfordringerne er oftest, at kunne prioritere samt have evnen og viljen til at tage beslutninger, lidt fra hoften. Så udover faglighed og vilje er evne til at balancere beslutningerne, uden at der opstår konflikter vigtige elementer i samarbejdet mellem andre ledere i organisationen.

Jeg har et trygt udviklingsforum hvor jeg udvikler ledernes evne til at møde udfordringer, såvel som deres evne til, at give lederskab ægthed, tilstedeværelse og troværdighed og ikke mindst, være så ærlig, at sårbarhed i en relations kontekst også skal kunne håndteres.

Mit coaching- og sparringsprogram bidrager med inspiration samt skal give dig en øget beslutningstagningskapacitet til, at implementere ændringer, både personligt og i forhold til medarbejderne, interessenterne og den organisation, du er leder i.

Jeg og Paradigme har en udøvende coachingproces er designet til at skabe både organisatorisk og kommerciel værdi, og den vil altid være forankret i din virksomheds strategi. At udvikle dig til at lede flere og mere, er en del af programmet, hvor vi skaber gennemsigtighed i lederrollerne på de forskellige organisatoriske niveauer for, at skabe forståelse og fokus på, hvad det kræves for, at give ledere succes også i overgangen fra et ledelses niveau til et andet.

Fra teori til læring og udvikling er den proces som ovennævnte dagsprogrammer er funderet i, men det er kun overskrifter, selve indholdet og dybden skaber vi ved at strukturere sessionerne over to gange fire måneder på et år. De otte dage / sessioner afholdes om muligt lokalt hos deltagerne. Indholdet af sessionerne er relateret til de udfordringer, du står over for som leder og kræver forberedelse støttet af en professionel sparringspartner, som vil være tilgængelig for dig.

Vores ledelsespædagogiske slutmål er, at du kan lede dig selv, andre og at være leder i den organisation som har forventninger til dig, uanset ledelsesniveauet.

Share