Innovativ tilgang til ledelsesudvikling

Medarbejderne er guldet og fundamentet i din virksomhed, uden dem er du intet og har ingen forretning. Min baggrund gør at jeg hurtigt kan se om der skal optimeres på HR siden og om kulturen hos stab og medarbejderne går i spænd sammen. Det kan jo være at et paradigmeskift er et behov for nyorientering.

Effektivitet er ikke at stresse eller løbe stærkt, det drejer sig om at de rigtige handlinger hænger sammen med de rigtige beslutninger. Det betyder at målet er, at innovative tankesæt overtager rutiner, at medarbejderne begynder at medlede og fjerner de handlinger og opgaver som ingen kender årsagen til og som ikke giver mening eller vækst. For at få en effektiv proces ind i din virksomhed laver vi en lille tænketank. Det er en procesmetode som slår rødder og er til at styre for bestyrelser og ledelse.

Jeg tager mig af organisationsforandringer men bringer et specielt ledelsesudviklingsteam ind, så vi kan tage os af rådgivning og coaching for private og enkeltpersoner og for erhvervslivet når det drejer sig om medarbejdere som skal styrkes inden ny ledelsesform, paradigmeskift, forandringer og oplevelser som organisationen ikke er gearet til at takle.