Innovativ tilgang til ledelsesudvikling

Medarbejderne er guldet og fundamentet i din virksomhed, uden dem er du intet og har ingen forretning. Min baggrund gør, at jeg hurtigt kan se om der skal optimeres på HR siden og om kulturen hos stab og medarbejderne går i spænd sammen.

Effektivitet er ikke at stresse eller løbe stærkt, det drejer sig om at de rigtige handlinger hænger sammen med de rigtige beslutninger. Det betyder at målet er, at innovative tankesæt overtager rutiner, at medarbejderne begynder at medlede og fjerner de handlinger og opgaver som ingen kender årsagen til og som ikke giver mening eller vækst. For at få en effektiv proces ind i din virksomhed skal metoderne slå rødder og som er til at styre for bestyrelser og ledelse.

Jeg tager mig af organisationsforandringer og kan bringe et specielt ledelsesudviklingsteam ind.
Jeg tager mig af rådgivning og coaching for private og enkeltpersoner og af medarbejdere som skal styrkes inden ny ledelsesform, forandringer og oplevelser som organisationen ikke er gearet til at takle.

Som noget specielt er jeg konsulent i spændingsfeltet mellem frivillige ledere og betalte ledere i større organisationer med værdier og normer som drive.