Eksistens & Udfoldelse

At være til, at være, at gøre, at føle, handle, skabe aktiviteter omkring det at være et begavet menneske, et følelsesbegavte menneske eller bare en medmenneskelig begavelse er det vigtigste for verden.
Som så meget andet er det livets levelse og den psykologiske forståelse af verden som danner baggrunden for eksistensen.