Georg Stage

Som formidler og pædagog har jeg en bred baggrund og har undervist mange herunder lærlinge, maskinmestre og ingeniører, søofficerer og ledere og chefer i forvaltninger. Kompetencerne til at undervise var, at jeg selv havde indholdet af undervisningen på rygraden og kendte til den specifikke rolle. Dog måtte jeg i en alder af halvtreds, som en del af en overenskomst, læse til lærer på Metropol, en uddannelse som tog tre år, den samme periode, hvor jeg var lærer på søværnets tekniske skoler på Holmen.

Her er det Georg Stage elever som er på bootcamp, for at kunne opfylde kravene til det blå bevis som giver adgang til at sejle som matros. Her er billeder fra undervisningslokalerne når der er praktik på drengene og pigerne på Holmen. Georg Stage Bootcamp brugte mig som hver sommer i de år jeg var i Søværnet.

Som både akademiker og praktiker samt med lidt erfaring fra udlandet er jeg derfor også Naver og har med ligesindede til huse i hulen i Naverklubben i Helsingør, hvor jeg sammen med Robert vender livets sprøde historier. Vi underviste på Georg Stage sammen.Der ligger uddannelser og faglighed bag evnerne til at uddanne og danne.