A multipotential identity

At være multipotential/flerfaglig eller polymath har resulteret i mange andre valg end de fleste har lyst til bevidst, at skifte job og roller samt fag flere gange end de tror muligt. Med en erhvervserfaring på halvtreds år har jeg opsamlet mange forskellige fagligheder. Denne tekst forklarer den teoretiske og akademiske samt multifaglige virkelighed.

Skuespiller Susse Wold sagde til mig for nogle år siden, at hun havde svært at forstå det multifaglige, men pointerede, at “du er meget tilstede med dine forskellige begrebsevner” og jeg kan mærke, at du gør det godt. Udtalelsen afspejler, at andre mennesker sjældent forstår min kompleksitet. Men den smukke tillid har jeg taget til mig.

Det multifaglige opfattes ofte kun delvist, med mange fordomme, hvis man agerer som henholdsvis politiker, soldat, intellektuel, filosof og håndværker med videre, på samme tid, men det er løsninger som holder og har basis i erfaringer og bred faktisk viden.

Se videoer om styrker og udfordringer.

Du fornemmer sikkert også de, imellem linjerne, antydede værdier som har deres fundament i de mangeartede og brede erfaringer som er opsamlet og opstået, når jeg har arbejdet med mennesker alene eller i organisationer, høj som lav.

Mit specielle fokus er, at jeg har evnen til at krydse forskellige brancher med min multifaglighed og tilhørende organisatoriske empati, dermed også min tilgang til egen personlige udvikling. Jeg er og har været det meste af mit liv projektorienteret, hurtigt ind og hurtigt ud for ikke at gå død i processerne og min egen udvikling.

Jeg er den, jeg valgte at være og ikke den som andre forventede og for at være fri fra fordomme og snæversyn samt ubegribeligheder har jeg måtte vælge mennesker fra og tilvalgt andre og livet er et puslespil man skal have fokus på, for at få balance i livets udfordringer, det ligner lidt Kierkegaards ord om at leve livet forlæns samt se det baglæns.


Udsagn

“Jan Skovgaard Nicolaisen has proven himself to be a brilliant network facilitator and knowledge leader. Not only does he know how to get people motivated and engaged. He understands people’s agendas and he understand the idea of networking. How do you assemble and align people with huge knowledge, skill and job diversity? Then have them contribute to something larger than themselves? That`s what Jan knows how to do. Jan is the kind of person you put in front of a national think-tank or as a knowledge facilitator for a big initiative. He´s that guy you pray you might find, that you can put in front of any knowledge team and end up with a deliverable”.
Erik Micheelsen, Astrophysicist – 2015 UK

“Jan is one of the most interesting people I have had the pleasure of working with. I love how his mind works and enjoy the creativity it unleashes in those who surround him.
His integrity and kindness never fails to show as well.”
Nikki Huyer, Business and People Development. CEO Red Lobster Group USA

”Jan har stor menneskelig evne og han sætter sig hurtigt ind i problemstillinger, af stor kompleksitet, hvor hans mangeartede kompetencer, løser disse.
I mange situationer, hvor hans empatiske begrebsevne og skarphed samt sociale pondus sættes i spil, giver det ham succes”
Mariianne Grary, Specialkonsulent og CEO Paolo Alto. CAL. USA

“Jan Nicolaisen arbejder med organisations opfattelser som rummer virksomhedens drift og udvikling. Gennem min tid med ham har jeg haft den fornøjelse at se ham ændre samarbejdsformen og strukturen i virksomheden til min store tilfredsstillelse så vi kunne rette ind efter en global økonomisk konkurrence.
Jan Nicolaisen har det store overblik samt fokus på detaljen som en af de få med denne kompetence i vores virksomhed”.
L. Gribsvad, Ingeniør & Direktør – Bussmann UK/Denmark

 

De faglige baggrunde.

Erhvervspsykologi & organisation fra Københavns Tekniske Akademi.
Forvaltningsledelse fra forvaltningshøjskolen, Diplomledelse u. eksamen. (BA)
Filosofi fra Det danske selskab for esoterisk filosofi.
Teologi fra SALT / (BA) u. eksamen.
Pædagogik fra METROPOL, erhvervspædagog. (BA)
Militær lederuddannet fra forsvarets skoler. (Akademi)
Proceskonsulent fra FCL, forsvarets center for ledelse.
Sagsbehandleruddannelse i arbejdsmarkedsjura og uddannelses lovgivning.
Arbejdsmarkedskonsulent fra AF.
Human ressource Management fra DJØF. (BA).
Flerfaglig håndværker – bådebygger, præcisionsteknolog, våbenkonstruktør og produktionstekniker.
Faglighed som soldat, med håndtering af våben, køretøjer, taktisk materiel, ledelse af enheder m.v..
SixSigma – LEAN – Green Belt. (BA) Aalborg Uni.
Optimeringspraktiker TEC college.
Og meget mere, med videre –


2023 –
Bestyrelsesformand
Hjemløseorganisation


2021 –
Indgår i bestyrelserne Veteransupport og Gurrepark.
Ledelses og ressource coach for produktionsvirksomheder og organisationer.
Rådgiver i forhold til forvaltningers jura og formalia (bisidder).


2020 – 2021
Mark & Wedell
Forandringskonsulent og virksomhedsoptimerings rådgiver.


2019 – 2022
Paradigme.nu
Konsulent internt vedr. optimering i MEDICAL industrien.


2017 -2019
TEC College
Optimering af maskinmiljøet og undervisningsområderne samt trænet i LEAN.
Procesoptimering i forvaltningsområdet og de pædagogiske områder.
Underviser inden for fagene finmekaniker, maskinarbejder og våbenmekaniker.


2014 – 2017
DTU
Koncern konsulent i sikkerhed, LEAN og 5S inspirator.
Udvikling af pædagogiske områder i omskiftende tider.
Underviser inden for produktionsteknologier.


2014 – 2016
BakerBrothers
Industribageri CEO.
Administrerende direktør.


2012 – 2014
Forsvarsministeriet
Søværnet – koncernfælles konsulent af LEAN inspirator.
Etablering af tænketank i forhold til faglig pædagogik og udvikling.
Underviser inden for marineteknologier og naval warfare.


2011 – 2012
RISC /HAVE
Coach i et samarbejde om ledelsesudvikling af kulturlivets direktører, DR, teatre og musikhuse i “hands on” ledelse.


2009 – 2011
Trelleborg
Koordinerende afdelingsleder ved implementering af LEAN/5S og synlig fabrik.
Vedligeholdelseschef CNC og produktion.


2006 – 2009
Cooper Bussmann USA UK
Produktionschef for 130 medarbejdere i en ordrestyret produktion.
Sikkerhedsleder og gennemføringsperson for OSHAS kultur.
Implementeringschef for gennemførelsen af 5S, Kanban, og Kaizen samt SMED processer.


Freelance Change & Deal konsulent.
2006 – 2007

Kop og Kande / Tåstrup Cykler
Butikschef & forvandlings coach


2006 – 2006
DUOS
Afdelingschef vedr. rekruttering.


2003 – 2006
Københavns Amt. (Rekrutteret af Innovator A/S).
Centerchef for fire uddannelses virksomheder og interne kursuscentre
for kompetenceudvikling af sygehuspersonale og amtets ansatte under en tid med forandringer og nedlæggelse.


2000 – 2003
Nærings og nydelsesmidlernes a-kasse.
Head of funds – A-kassedirektør og changemanager
Arbejdsmarkedsjura / sagsbehandler.


2000 – 2000
Hvidovre kommune
Projektleder for de nye integrerede jobcenter modeller.


1997 – 2000
Københavns kommune. (Rekrutteret af Mercuri Urvall).
Kontorchef og centerleder for 5 socialfaglige områder.
Ledelsesudvikler på Københavns kommunes kursuscenter.


1996 – 1997
AMU – Projektkonsulent i forhold til offentlig ledelse, service og kvalitetsudvikling.
Kvalitetsbevidsthed og kvalitetsstyring som underviser og udvikler hos virksomheder.
Udviklede servicekoncept for rigspolitiet og PET.


1996 – 1997
AF – arbejdsformidlingen
Konsulent og rådgiver.

1984 – 1996
Forsvarsstaben / Forsvarets Efterretningstjeneste og andre tjenestegrene 1984-1996.
Underviser i militært faglige elementer samt virke som skoleinspektør/faglig leder.
Underafdelingschef for forskellige enheder på Slotsholmen og under Forsvarsstaben.
Militær chef for bevogtningsenhederne.
Generalist inden for elektronisk krigsførelse.


1980 – 1984
Warrior-Tech
Direktør for maskinfabrik.
Opfinder og udvikler af centrifugal vibratorer til industri.
Våbendesigner hos Saxhøj produkts og Bent Agner Nielsen.


1979 – 1980
Weilbach & Co
Finmekaniker i marine navigerings teknik og optik.


1975 – 1978
Niels Bohrs Institut. Københavns Universitet.
Tekniker blandt forskere bl.a. med arbejde i CERN/Geneve.


1978 – 1978
Værnepligtig HMAK Høvelte og Vordingborg.
Våbensagkyndig i håndvåben og morterer.

DARINA YACHT
1973 – 1975
Bådebygger og rigger