Bucket list

Mit liv indeholder, som hos mange også religion, tro, spiritualitet, teologi, esoterisk filosofi, for man skal kende til verden som den er. Der er også historiske helte og kultagtige personer som sjældent er min kop the, men alligevel kommer disse elementer forbi mine begrebsevner i livets forståelsesrammer.

På et tidspunkt ville jeg læse teologi, fik et enkelt semester men fandt ud af, at jeg var en social funderet kristen, som ville gøre meget for de svage i livet og i samfundet, men det har jo ikke noget at gøre med at tro på Jesus eller at frelse mennesker.

Jeg måtte vælge og blev socialchef i Københavns kommune, aktiv i politik og troede at verden kunne reddes. Det kan den ikke, så vi må lade jorden gå under og lade verden klare sig og sende menneskerne til en anden planet, de kan ødelægge. Nå spøg til side, der er tiltag og mennesker både historisk og nulevende som kan lede verden i den rigtige verden men der er desværre også dem som står i vejen herfor.

Hvorfor hedder siden også “the bucket list”.

En meget tæt relation sagde en gang, at jeg havde flere liv end de katte denne var omgivet af.
Jeg har via forskellige ulykke typer være tæt på omkring syv gange lige fra, som seksåring, at drukne i Sønderborg havn og som femogtyve årig, lokaliserede at min faldskærm ikke ville folde sig rigtigt ud. Derudover fire totalsmadrede biler i uheld og ulykker, hvor min morfar blev dræbt ved siden af mig da jeg var elleve, og en del arbejdsrelaterede ulykker primært i forsvaret, hvor jeg oplevede at kuglerne fra et maskingevær, strøg omkring mig i natten, trods der ikke skulle skydes med skarpt. Jeg har fået en dødsdom, som heldigvis blev omgjort, da jeg i hele kroppen havde lymfekræft, i sidste stadie og senest døde jeg i forrige år og blev genoplivet, og der er flere “near misses” end disse.

“The Bucket List” er en filmisk betegnelse omkring, hvad vi skal huske at gøre, hvis vi skal vær herfra meget pludseligt. Gennem livet, har jeg opdaget, har jeg levet som om jeg allerede som seksårig og elleveårig hvor morfar blev dræbt, har levet ud fra erkendelsen, at alle dage i livet skal leves intenst og at jeg ikke ville fortryde en eneste dag. Det har i sig selv også haft nogle konsekvenser.

Det er også den erkendelse denne hjemmeside bekender sig til, evnen til at leve og at gøre det som skal gøres, samt at slappe af og lade verden og tankerne finde ro.