Prepperbevidsthed

Nær på en katastrofe og et kapitalistisk kollaps samt Ruslands og Kinas andet syn på vækst og retfærdighed skal have mere plads i den vestelige sfære på det politiske niveau.

https://www.facebook.com/groups/662373297208051/

 

Og hvad vil det sige at være en “prepper” i al almindelighed?

Tankesættet for overlevelse eller handlerum i kriser!

Prepping kommer fra det engelske ord “prepared,” som betyder forberedt. Betegnelsen dækker over det fænomen at man forbereder sig på at kunne overleve i ekstreme krisesituationer, hvor hele – eller dele af – samfundet kollapser.

Det kunne fx være på grund af naturkatastrofer, terror, pandemier, eller den meget usandsynlige: zombie apokalypse.

En “prepper” er således en person, der forbereder sig på den værst tænkelige situation, hvor samfundets normale måde at virke på, er sat ud af spil. Det vil sige en situation, hvor man ikke længere bare kan gå ned i supermarkedet og købe mad og andre fornødenheder som fx toiletpapir og sæbe.

Der er heller ikke længere noget vand i vandhanerne, eller strøm i stikkontakten, for vandværkerne og elværkerne er sat ud af drift. Måske fordi de er bombet i smadder, eller en panpedemi har gjort det af med alle dem, der er i stand til at opretholde deres funktioner.

Bevæger du dig ned i supermarkedet for at se om det alligevel stadig skulle være åbent, opdager du at lovløshed og kaos hersker udenfor. Folk er pressede, bange og desperate. Alle vil gøre, hvad de kan for at skaffe mad til sig selv og deres familier – koste hvad det vil.

Og det betyder at folk stjæler alt, hvad de kan komme i nærheden af, som de mener kan hjælpe dem. Alle fødevarer er væk fra butikkerne, og folk slår hinanden ned for en liter mælk, eller en pakke rugbrød.

Bliv indendøre

I sådan en situation er det bedst at blive indendøre – og barrikadere sig!

Men efter et stykke tid, måske kun et par dage, alt efter, hvor meget mad og drikke, I har i huset, bliver I nødt til at bevæge jer ud, for at finde noget at drikke og spise. Og derude er man i dén grad i fare.

Men hvis man var preppet på sådan en situation, ville det ikke være nødvendigt at gå ud. Så ville man kunne klare sig med, hvad man havde derhjemme af dåsemad, kiks, ris og vand i 20 liters dunke, og hvad man ellers havde forberedt lagre af med langtidsholdbar mad.

Dette er et scenarie, hvor prepping ville være kommet til gode.

Preppere, der tager deres prepping seriøst, foretrækker at bo på landet fremfor i byen, da man er alt for udsat i byen i tilfælde af kaos og lovløshed.

På landet vil man også kunne leve af at dyrke jorden og gå på jagt og på den måde være selvforsynende. Der er da også mange preppere, der tager jagttegn, netop så de har mulighed for at kunne jæge (og muligvis forsvare sig mod andre i ekstreme situationer).

Er prepping nødvendigt i Danmark?

Giver prepping overhovedet mening i et land som Danmark?

Danmark er et land, der aldrig rigtig har oplevet virkelig alvorlige katastrofer. Vi har ingen naturkatastrofer, såsom jordskælv og tyfoner, der hærger landet og gør at der ingen vand og elektricitet er længere. Af den grund betragter gennemsnitsdanskeren det nok for meget usandsynligt at der skulle indtræffe en katastrofe her.

Derfor er det heller ikke så mange, der mener at det er nødvendigt med prepping i Danmark.

Under coronakrisen (2020-2021) har man dog set en lille forsmag på, hvordan folk vil reagere under en katastrofe. Med udsigt til at man ikke kunne komme i supermarkedet det næste stykke tid, begyndte folk at hamstre. Det var i det små og nåede aldrig at blive grimt, som man fx så det i USA.

Men det gav en forsmag på i hvor høj grad og, hvor hurtigt folk kun tænker på sig selv først og fremmest, og er ligeglade med andre. Så derfor kan der være en vis mening med at fx ligge inde med et lille lager af langtidsholdbar mad. Eller prepper mad, som nogle kalder det. Det er fødevarer såsom kiks, ris, pasta, dåsemad, langtidsholdbar mælk og en masse andre madvarer, der er egnet til at holde sig i lang tid. Men det er et helt emne for sig, som vil blive tilføjet til denne artikel på et senere tidspunkt.

Her følger forskellige ting, man kan gøre for at forberede sig på diverse ekstreme situationer, såsom at man ikke længere har nogen el- og vandforsyning.

 • Sørg for at have rent drikkevand på lager fx i en 20 liters dunk. I tilfælde af at vandforsyningen bliver enten forurenet, eller beskadiget på den ene eller anden måde, der gør at man ikke længere bare kan tænde for vandhanen og få rent vand.
 • Er det gået så galt at man er tvunget væk fra sit hjem, og man har søgt flugt i naturen, er det vigtigt at have et aggregat til vandrensning.
 • Sørg for at have mad på lager, der kan holde sig i lang tid – i form af langtidsholdbar mad / prepper mad. Det er fx kiks, knækbrød, havregryn, ris, nødder og lignende. Det kan være hensigtsmæssigt at faste i perioder for at spare på maden.
 • Er der ingen elektricitet, vil et gasblus med dertil hørende gasflaske være nyttigt, så man kan tilberede mad og koge vand
 • Er der ingen elektricitet, kan man gøre brug af mini solcelleopladere, til at oplade fx mobiltelefon etc.
 • Hvis man er så uheldig at man af den ene eller anden grund, ikke længere har nogen varme i sin bolig, kan man med fordel dække alle vinduer med plastic, lagner eller lignende. Dette vil sørge for at kulde, holdes ude, der strømmer ind i boligen gennem eventuelle revner i siderne af vinduet, eller som overføres fra selv ruden og ind. Det fungerer ved at der dannes en “mur” af luft imellem ruden og det fx plastic, man sætter op, og den luftmur vil så forhindre kulden i at komme videre.
  Endvidere kan man rulle håndklæder, viskestykker m.v. sammen og lægge dem under alle døre ved karmen, for at tilstoppe eventuelle sprækker, og dermed kulde i at cirkulere rundt i boligen.
  Hvis der ikke er varme i éns radiatorer, og man ikke har mulighed for at få varme på anden vis fx varmeluftovne, varmeblæsere etc. kan man selv lave en ganske effektiv og simpel “radiator” – se nedenfor for detaljer.

Man kan fx også preppe til nogle specifikke krisesituationer, som er mere sandsynlige at man kunne komme ud for. Det kunne fx som nævnt være ektremt vejr, der gør at man ikke har adgang til dagligvarer. Her kunne man preppe ved at have lagre af langtidsholdbar mad / prepper mad.
Eller det kunne fx være brand i en lejlighed, hvor man ikke kan komme ud af hoveddøren, og man bor på 3. sal.

Der kunne éns prepping bestå i at anskaffe sig en sammenfoldelig rebstige til at fastgøre i vindueskarmen. Man kan så smide den ud af vinduet, så man kan slippe ud af lejligheden på dén måde.

Uanset hvilken situation, man prepper til, er der ingen tvivl om at det er en god idé at være preppet i et vist omfang, hvis en ekstrem situation skulle opstå, hvor man ikke længere kan forlade sig på at alle ting er som de plejer.

Sikkerhed og beredskab

I tilfælde af nødsituationer, er det en god idé at have vigtige telefonnumre og visse medicinske oplysninger fx allergier noteret, ikke kun digitalt fx på sin telefon, men også fysisk i tilfælde af at der ikke er mere batteri på mobilen. Det er også en god idé sammen med sin familie at udvælge nogle mødesteder, hvor man tager hen i tilfælde af en nødsituation, der gør at man ikke kan mødes i hjemmet, og i tilfælde af at man ikke kan få fat i den andre.

Anarkistisk tilgang til verdens udvikling, at se ændringerne i normalbilledet som vi skal tage meget alvorligt er en vigtig evne.

Overlevelsesstrategi som tankesæt.

Huskeliste om, at få alle detaljerne på plads, som prepper for, at kunne overleve som familie eller individ i forhold til det globale trusselsbillede 2020 og frem.

Jeg tænke at du skal operere med følgende opfattelser og modeller:
a. mobile prepper, er modellen hvor man flytter sig til et sikkert sted
b. camper prepper, er modellen hvor man tager en bolig med til et sikkert sted
c. lockdown prepper, er modellen hvor man bliver hvor man er, nedgravet eller nedlåst evt. i egen bolig
d. survival prepper, er modellen hvor man overlever på de præmisser som situationen byder
e. stay put prepper, er modellen hvor man overlever på et etableret socialt sammenhold lokalt
f. multible forms of survival, er alle andre former for overlevelse uanset metode eller model

Der er mange mulige former for at være forberedt til mange former for nedbrud lokalt, nationalt eller globalt, men det er vigtigt at forstå at familien er den eneste eksistensform som kan overleve nationale og globale katastrofer, den slags som sætter samfundet ud af spil og hvor strukturerne i samfundet ikke mere understøtter den enkelte. Derfor tager jeg udgangspunkt i en families behov og muligheder.

Jeg har i huskelisten tænkt på emner som strategi, en operationsplan og en analyse af muligheder, trusler for iværksættelse og trusler mod din implementering.

 1. Strategien er altid at undgå spild, sammenbrud, skader eller dødsfald når beslutning om at aktivere eller implementere prepping starter.
  2. Operationsplanen er hvordan dette kan eller skal ske og hvilke muligheder der er og hvilke midler der skal til for at lykkedes.
  3. Analyserne som danner beslutningsbaggrund skal altid være i forhold til det besluttede mål, lokation eller landområde.
  4. Beslutningsfasen er der hvor det hele bliver alvorligt og hvor planerne skal kunne bære situationens alvor herunder den estimerede tidsramme.

  Der er absolut ikke nogen grund til at jeg laver detaljerne for dem skal du selv udfylde og bearbejde ud fra lovgivning, samfundsforhold, din model og planer i øvrigt.
  Du skal mentalt være på forkant men ikke blive frelst eller skabe din egen isme, du skal forholde dig nøgtent og realistisk til verden og situationen. Det kræver at du læser om politik globalt og nationalt samt lokalt. Militære nyheder om ændringer i de nationale beslutninger. Deltager social i dit nærsamfund, for det er ders hjælp du skal bruge når du aktiverer dine planer og du skal undersøge og kontakte det sted hvor du skal hen for at din integration skal lykkedes. Husk at du bliver flygtning i det øjeblik du forlader din bolig, kommune og evt. land.

  Og endelig skal du huske at den digitale verden er lagt øde, så pengesedler, mønter, guld, diamanter, sølv og andre værdigenstande er din eneste mulighed for at brødføde dig selv og dine egne.
  Kommunikationsmæssigt er AM og FM radioer/sendere samt sendere på HF bånd, din eneste mulighed for at orientere dig samt kommunikere.

  Der burde være et nationalt forbund som har samarbejde med skandinaviske samme, for at de nordiske nationer overlever, ved en global katastrofe, men det er nok en fremtidig tanke.

  Der er da muligheder at finde viden i bøger om samme herunder gamle husråds bøger fra krigen- overlevelsesbøger og video(u-tube og husk at tage noter til den dag der ikke er strøm.