Elementer af flerfaglighed

Portfolio with this ID doesn't exist.Portfolio with this ID doesn't exist.Portfolio with this ID doesn't exist.
Efter nogle år med bådene kom jeg på Niels Bohrs Instituttet på Blegdamsvej i København, hvor jeg kom i lære som laboratorietekniker / finmekaniker i et forskningsteknisk miljø med fysikere og ingeniører. Det var absolut spændende og en mulighed meget få fik, andet end min klasse på Frederiksbergs tekniske skole. Med den baggarund kunne jeg enten blive ansat eller selvstændig og jeg valgte det sidste, som delejer af en maskinfabrik var det cirkulær “feedere” jeg fandt glæden ved og det er noget af det sjoveste jeg har lavet. Kunden har vanligt et behov, at få emnet ud til en robot eller lignende på en bestemt måde og dette hver gang. Det blev min første virksomhed WarTech, som arbejdede sammen med TIME og Vibradan. Vi lavede meget til medicinalindustrien og LEGO. Sjovt nok kan jeg huske at jeg lavede en specielt til en virksomhed som hed SHAMBAN, da jeg senere blev vedligeholdelseschef i den virksomhed, kørte maskinen stadigvæk med en alder på over tredive år.

Våben var en del af dagligdagen i min barndom, jagt og jægere var der meget af, gamle frihedskæmpere som blev til hjemmeværn var der også mange af og der var våben alle steder. Men det startede først rigtigt da jeg var først i tyverne hvor en bekendt tog kontakt, denne arbejdede i forsvarets efterretningstjeneste. Han ville gerne have mig ind i sin afdeling, ikke mindst for mine evner på det tekniske område men også for min praktiske tilgang til våben og teknik. Under min tjeneste fik jeg en lettere tilgang til oplysninger, en grundig og yderligere viden inden for det samlede våbenområde og til enkelte våben typer fra verdens store våbenkammer. Så jeg har rådgivet en del i disse spørgsmål samt holdt foredrag om den teknologiske udvikling på området, herunder ballistiske egenskaber ved ammunition samt egenskaber. Specialist i håndvåben betyder, at det er et område som jeg har arbejdet med i mange år.

Våbenteknologi var via historie interesse og med den baggrund og optagelsen i våbenhistorisk selskab samt en efterfølgende funktion i HMAK på et våbenteknisk værksted, gav det en indsigt med dimensioner. I værkstedet fik den stedlige Kaptajn B ofte en debat med mig om våben. Jeg havde bl.a. ansvaret for alle former for specialvåben. Så der var viden, teknologi og praktik samt en anvendelig basis for at dyrke dette mere, da jeg ved et tilfælde fik jeg positiv kontakt til konstruktøren at den danske sportspistol Agner M. 80 og dennes producent. Så jeg var som konsulent engageret i udvikling af våben set i lyset af mulige eksportområder inden for offentlig bevæbning og private sportsvåben. Efterfølgende mine aktiviteter hos BAN var jeg i en del af forsvaret ombygger og designer af våben af alle slags, billeder af disse er herunder. Jeg blev akkrediteret våbenhandler med formål at forandre eller videresalg og typerne var som herunder.

Efterfølgende Søværnets tekniske skole underviste jeg på DTU i produktionsteknologier på DTU i fire år og senest på arbejdsmarkedet har jeg undervist på de samme tekniske skoler som jeg selv gik på som lærling og her havde jeg tre funktioner.

Mange underlige ord forklarer det som jeg underviser i men det meste indeholdes i materialerne på http://www.fagteori.dk/

Teknikken var springbrætte til forståelsen af virksomheder og jeg var leder og chef i mange år inden for den del af branchen. Med samme ballast samt den tekniske ballast fra forsvaret kunne jeg vælge at undervise hvilket også blev tilfældet og set i bagspejlet, det meste af mit liv.

Dog var der en periode på ca. 15 år hvor jeg forskellige kommuner var kommunal administrationschef / kontorchef.

Mine seneste arbejdsår, som lærer på tekniske skoler, har jeg undervist og fungeret som den eneste i landet, lærer i faget våbenmekaniker/finmekaniker.