Complementary HR Group

CHRG er bindeled mellem RISC Societetets tænketank og frivillige kompetencer.
Den er en strategisk understøttende faglighed som arbejder for at skabe relevant offentlig borgerservice.

https://www.frivilligcenter-helsingor.dk/