Udtryk & billeder

Lavet billeder:
Udover sang og performance er det billedelige et behov som finder vej, også på andre områder. Billederne her er simple udtryk for en drøm eller en tanke samt behovet for stærke indtryk via farver, de hænger i mit hjem og mange er i andre hjem. Lejlighedsvis tvinger kreativiteten sig ud gennem hænderne med et krav om farver og lærred.

Men dette startede egentlig med, at jeg begyndte at fotografere i folkeskolen hos en fantastisk lærer ved navn Leif.
Han lærte mig og andre alt om lys, fremkaldelse af film, fremstilling af filmruller og alle de muligheder kreativiteten kan få ud af de sorte og hvide gråtoners forskelle ved den rigtige behandling. Faktisk syntes jeg at håndværket bag fotografering var en vigtig del og dannede baggrund for en dybere forståelse for dannelsen af billeder. Vi lavede et fotostudio hjemme i min kælder og lavede smalfilm som indgik i filmskolens konkurrencer. Jeg købte mig fattig i disse to typer apparater.