Endnu en dansker som har stået for noget stort.

Dansk chef for den amerikanske efterretningstjenestes top hemmelige uddannelsesprogram for japanske tolke og sprogkyndige.

Allerede længe før Pearl Harbor fandtes der i de højere militære kredse i Washington en voksende frygt for at de hastigt forværrede forhold mellem USA og Japan skulle munde ud i en væbnet konflikt. En kamp som ville omfatte deltagelse af væbnede styrker med det alvorlige handicap at de ikke havde mandskab som beherskede det japanske sprog. I 1941 opholdt der sig i USA kun ca. 25 kaukasier (hvide) eller hakujin som kunne læse, tale og i større eller mindre omfang skrive japansk. Hovedsagelig ældre hjemvendte missionærer eller forretningsfolk – men iblandt også enkelte militærfolk som i 1930’erne havde gjort tjeneste som militærattachéer ved ambassaden i Tokyo – bl.a. Lt.Col. John Weckerling og Capt. Kai E. Rasmussen – som begge var tilknyttet den militære efterretningstjeneste MIS (Military Intelligence Service).

For både Weckerling og Rasmussen lå det fast, at der var et akut behov for at træne japansk sprogkyndige i efterretningsarbejde (Combat intelligence) og for at kunne opfylde de militære behov – måtte War Department rekruttere fra den 2-sprogede japansk-amerikanske befolkningsgruppe – nikkei. Tanken om nikkei-soldater i efterretningstjenesten mødte fra flere sider stor modstand, særligt mistro fra de amerikanske stabe, men også en frygt for at nikkei-soldater i frontlinien i Stillehavet kunne blive forvekslet med fjenden. Capt. Kai E. Rasmussen betvivlede imidlertid ikke nikkei-soldaters loyalitet overfor USA og i løbet af sommeren 1941 gennemrejste han et stort antal militærforlægninger for at interviewe 3.700 indkaldte (enlisted) 2.-generations japansk-amerikanske soldater – nisei – hvor kun knap 3% eller ca. 100 nisei’er havde så gode japanske sprogkundskaber at de kunne overføres til MIS og kun yderligere 8% eller 300 havde kundskaber som efter længere sprogtræning kunne gøre tjeneste i MIS.

På baggrund af det nedslående resultat af Capt. Rasmussens rejser, beordrede War Department at Forth Army i San Francisco straks oprettede en hemmelig japansk sprogskole – Forth Army Intelligence School – under ledelse af Capt. Rasmussen. Skolen blev indrettet i en afsides og forladt hangar (no. 460) på Crissy Field i Presidio of San Francisco og med 3 civile nisei instruktører – ledet af advokat John E. Asio – modtog skolen 1. November 1941 (kun 5 uger før krigsudbruddet) det første hold på 60 elever heraf 58 nisei og 2 hakujin. Af første hold afsluttede 45 elever træning i maj 1942 med eksamen – da var de japanske angreb i Stillehavet allerede i fuld gang og 35 nisei elever straks sendt til forskellige afdelinger i Stillehavsområdet som MIS sprogspecialister. De resterende elever forblev på skolen og fortsatte nu som instruktører for kommende hold sprogelever.

Krigsudbruddet i december 1941 og den voksende uro for et japansk angreb på det amerikanske fastland bevirkede i februar 1942 i vedtagelse af Executive Order 9066 – hvor alle japanere og amerikanere af japansk afstamning skulle tvangsflyttes (relocated) fra de vestlige kystområder af USA. Således måtte også den japanske sprogskole i Californien også flyttes til det indre af USA. Igen måtte Kai E. Rasmussen – nu forfremmet til oberst (colonel) på rejse rundt i USA for at finde et nyt og egnet sted for sprogskolen – en placering der skulle vise sig vanskelig, da lokalbefolkningerne mange steder afviste at skulle være nabo til “japanske” soldater. Her kom guvernøren for Minnesota Harold Stassen uventet til hjælp, da han tilbød Col. Rasmussen et nedlagt plejehjem i Savage – ca. 25 miles fra Minneapolis. 1. juni 1942 flyttede sprogskolen således fra Californien til det kolde Minnesota og ændrede navn til: Millitary Intelligence Service Language School, Camp Savage.

Skolen blev direkte underlagt General Staff G-2 (Intelligence), War Department i Washington og Colonel Rasmussen udnævnt til kommandant. Umiddelbart efter udflytningen til Camp Savage startede 2. hold sprogelever på MISLS med 200 nisei-elever og enkelte hakujin. Undervisningsstaben var udbygget til 16 instruktører – heraf 10 tidligere elever. Sprog uddannelsen blev inddelt i 3 niveauer efter elevernes forkundskaber: Upper, Middle og Lower Division. 2. hold afsluttede uddannelse i slutningen af december 1942. Undervisningen bestod af følgende emner:

Oversættelse fra tekstbøger – Japansk til engelsk og engelsk til japansk
Læsning af håndskrift (sosho) – kun upper division
Japansk militær terminologi (heigo)
Oversættelse af erobrede japanske dokumenter
Forhør af krigsfanger
Oversættelse af japanske radiomeddelelser
Samt undervisning i japansk kultur, skik, tradition og national karakter

Som led i undervisningen indgik efterhånden også gæsteforelæsninger af tidligere elever, som på baggrund at egne erfaring fra Stillehavskrigen, kunne give sprogeleverne nyttige tip og inspiration. Endelig foregik fysisk træning og træning i alm. våbenbrug og excersits. Fra efteråret 1942 udsendte MIS 3-mands rekruterings teams til de japanske Relocation Camps for at finde nye egnede emner til uddannelse på MISLS. Ligeledes begyndte japansk kyndige nisei fra Hawaii at melde sig til MISLS og uddannelsestakten kunne sætte op. Ved udgangen af august 1944 havde over 1500 elever afsluttet uddannelse ved MISLS i Camp Savage og det store elevantal begyndte at skabe pladsproblemer på det tidligere plejehjem. Derfor flyttede MISLS i august 1943 til det nærliggende store militærkompleks Fort Snelling, Minnesota hvor MISLS virkede indtil skolens lukning. Fort Snelling – der er et anlæg med rødder tilbage til 1800-tallet – husede i løbet at krigen adskillige og meget forskelligartede skoler – bl.a. uddannelse af militært jernbanepersonel.

Fra maj 1945 blev træningsperioden i MISLS afkortet for derved at øge antallet af færdig uddannede sprogkyndige MIS soldater, samtidigt blev træningen særligt rettet mod kendskab til japansk tale, hvilke blev vurderet som det væsentligste ved en mulig kommende invasion af Japan.

Da krigshandlingerne i Stillehavet sluttede ændredes indholdet i MISLS programmet igen – nu var det sprogkyndigt mandskab til de mangeartede civile okkupations opgaver som skulle trænes. MISLS Ft. Snelling lukkede i juni 1946, da var omkring 5700 elever blevet uddannet som tolke og sprogkyndige – heraf over 5000 nisei soldater og resten hakujin.

Efterretningstjenestens japanske sprogtræning flyttede tilbage til Californien og kom til at indgå i Defence Language Institute i Presido of Monterey. Blandt det 1. hold elever fra Crissy Field deltog flere i tilbageerobringen af Attu i Aluetterne i 1942, senere fik over 100 amerikanske kampenheder tilknyttet japansk kyndigt MIS-mandskab som fulgte enhederne gennem resten af Stillehavskrigen.

I felten blev de typiske opgaver for nisei eksperterne oversættelse af erobrede dokumenter og forhør af krigsfanger, samt rollen som tolk ved forhandling om overgivelse efterhånden som USA befriede de japansk besatte områder. En stor gruppe elever blev sendt direkte til ATIS ved Gen. MacArthur’s hovedkvarter – Allied Translator and Interpreter Section i Brisbane, Australien (fra maj 1945 flyttet til Manila på Phillipinerne) hvor de oversatte og bearbejdede erobrede japanske dokumenter og aflyttede japansk radio. Andre blev tilknyttet special enheder og indsat bag fjendens linier f.eks. 5307th Composite Coy (Prov.) bedre kendt som: Merril’s Marauders i Burma som havde et 14-mands nisei team, MARS Task Force (Burma) eller OSS Det. 202 (Kina).

Efter afslutning af krigshandlingerne i Stillehavet, indgik MISLS elever i forskellige okkupations opgaver i Japan – f.eks. Counter Intelligence Corps (CIC), Criminal Investigation Division (CID), Civil Censorship Detachment (CCD), ligesom de deltog som tolke ved krigsforbryder domstolene. Nisei soldaterne i MIS var ikke de eneste amerikanske soldater som havde japanske rødder. Fra 1943 blev der oprettet flere “rene” nisei afdelinger i hæren, som alle blev indsat i Europa. Enhederne – fx 424th RCT – nød stor omtale under krigen og i eftertiden.

Først med Freedom of Information Act i 1971 blev det offentlig kendt, at der også var nisei soldater i Stillehavsområdet og hvordan MIS sprogeksperterne modtog deres forudgående uddannelse under det top hemmelige MISLS-program under ledelse af den danske Colonel Kai E. Rasmussen.