Fotografiet som vidnesbyrd og dokumentation har mange haft fingrene i, men der er historisk set 3 danskere som har markeret sig både lokalt og globalt. Jacob Riis fik job på avisen New York Tribune. Som journalist og politireporter skrev han med social indignation artikler om de forfærdende og sundhedsfarlige forhold, som fattige emigranter levede under i New Yorks spekulationsbyggeri. Det var det rene slum, som altid henlå næsten i halvmørke og hvor beboerne levede under de usleste forhold. Da blitzen til fotografering blev udbredt efter 1887, fattede Riis interesse for at dokumentere den sociale nød ved at fotografere beboere og leveforhold i slumkvarterernes mørke omgivelser. Han supplerede herefter i nogle år sine indtægter med foredragsvirksomhed, hvor han rejste med sit lysbilledforedrag.[2] Riis adskilte sig fra sin samtid ved at der på fotografierne fra slumkvartererne også var personer. I 1889 fik han optaget en artikel i julenummeret af det prestigefyldte tidsskrift Scribner’s Magazine med titlen ”How the Other Half Lives”, som var illustreret med træsnit på basis af Riis’ fotografier. Artiklen vakte stor opmærksomhed. Endnu større opmærksomhed fik Riis, da han i 1891 udbyggede artiklen og supplerede med flere illustrationer i en bog på 304 sider med titlen ”How the Other Half Lives, Studies among the Tenements of New York” (som kan læses på wikisource). Riis skrivemåde var fornyende ved at være en kombination af reportage og rejseskildring. Illustrationerne er en blanding af træsnit og gengivelser af fotografier, som dog er meget utydelige på grund af tidens ringe trykteknik. ”How the Other Half Lives”, blev uhyre populær og gjorde Riis til en kendt forfatter. Han fulgte op med flere bøger om samme emne, som dog indeholdt mange gentagelser og ikke blev samme succes. Fornyet succes fik han med sin selvbiografi ”The Making of an American”, som udkom i 1901. Riis var med til at sætte en ny social dagsorden i USA. Han inspirerede til et politisk opgør med korruption i New Yorks bystyre og politikorps. Slumkvarteret Mulberry Bend i New York, som Riis havde dokumenteret i sine bøger, blev nedrevet i 1897.

https://da.wikipedia.org/wiki/Jacob_A._Riis