Netværk & tænketanke

Inspiratorer og mentorer har jeg heldigvis haft en del af, men meget tidligt i mit liv var Edward Lehmann med til at danne min forståelse af betydningen ,i at bringe mennesker sammen og at arbejde for at gøre livet bedre og sundere for alle. Det hele startede for 70 år siden, hvor Dr. Edward Lehmann blev en del af familien. Edward kommer oprindeligt fra den nordlige del af staten NY, nær Watertown, fra landsbyen Grogan. Området er beboet af hans familie som tilhører trossamfundet menonitter, lidt som Amish, dog mere moderne i denne del af USA, men ikke helt som Baptister. Den kristne menneskekærlige livsopfattelse var hans budskab også til mig. Han var uddannet økonom og underviste som professor i Washington State Universitet. Hans interesse var global økonomi og da han havde været i SHAPE som soldat og efterfølgende arbejdede på ambassaden i København var han optaget af den europæiske udvikling. Konflikter mellem mennesker i krige var hans fokus og frygt. Han var meget åben og bred i sin verdensopfattelse og kæmpede for minoriteter og borgerrettigheder gennem sit liv som dog endte tidligt. Han var født i 1934 og døde i 1974.

FN s verdensmål er de formelle mål for at skabe en vis balance i verden i forhold til menneskers behov og overlevelse. Men mennesker som Niels Bohr og mange andre har den tanke, at open source, open science, open society og vidensdeling samt gennemsigtighed er det som skal til for at skabe en verden i fred. Nogle siger at man ikke både kan have fred og retfærdighed. Hertil er kun et sige som Martin Luther King, at hvis bare et menneske ikke er frit er jeg det heller ikke. Således er der kun en vej – et totalt paradigmeskift – alle andet er afprøvet og uvirksomt.

 

Filosoffen Susanne Manly, projektchef i “det blå rum” på Teknologisk Instituts udviklingsafdeling og erhvervspsykolog Edit Moltke Leth fik mig overtalt til at etablere en tænketank – RISC Societetet. Tænketanken er mit hjertebarn støttet af Dr. Stefan Per de Freitas og vores fælles ven, direktør Christian Have fra HAVE kommunikation, som er en af centraladministrationens foretrukne rådgivere. Den havde sine succesperiode fra 2006 til 2012. Tænketanken var blandet af meningsdannere på tværs i samfundet samt krøllede hjerner og havde en effekt på forståelsen af tværfaglige løsninger via vidensdeling.

 

 

Kunstneren Mette Maulitz og jeg, har etableret fortsættelsen på RISC som kaldes KvIQ og er en tænketank og handlingsnetværk for kvinder med noget på hjertet og vi tænker at fundamentet skal være nogenlunde som, et idégenererende og løsningsorienteret tværfagligt og ikke politisk netværk for kvinder, der har ideer til og ønsker om at gøre en forskel med baggrund i verdensmål og egne ideer. Netværkets keypoints og hjørnestene er for hinanden, for ”doing good”, støtte hinandens ideer og projekter, being Non profit. Formålet er at skabe det paradigmeskift, som skal til for at kunne forfølge succeskriterier. Produkter er engagement, hands-on og artikler eller kommentarer til samfundet.