Forbedringer & forandringer

Jeg fik i tiden 2020 til 2021 en stor og spændende opgave i forbindelse med en systemskifte i en stor ingeniørvirksomhed, som skulle implementeres over kort tid. Det var transformation af et gammelt produktionsmiljø til et som ville trække kræsne kunder til og hvor organisationen på samme tid skulle forandre sig så rutinerne omkring ISO og LEAN bliver en del af kulturen. Derudover skulle arbejdsmiljø og miljøkrav fra kommune og tilsyn være uden anmærkninger og håndtering af alle former for affald kunne måle sig med de bedste. Alt var muligt og alt var i spil og nogle af de praktiske løsningen ses herunder efter optimering. Aktiviteterne i optimerings “afdelingen” er via en klar formulering at jeg, gør det uoverskuelige – overskueligt for alle, uanset om det er administration eller produktion, stålindustri, offentlige myndigheder eller medicinindustrien i rollen som optimerings konsulent. Jeg optimerer mod en reduktion af spild af alle typer og jeg uddanner de som skal fortsætte med opgaverne, så virksomheden fortsat fremover kan have styr på alt det væsentlige og finde økonomisk overskud og vækst.