De mennesker som egner sig til tænketanke har måske erkendt at Gardner og hans fremstilling af intelligens er passende for dem selv.

Hvilken intelligens besidder du?

I årtier har folk troet, at intelligens var en enkelt mental funktion, der fastslår vores evne til at løse problemer, især i det logisk-matematiske rige. Men for omkring tre årtier siden, satte Howard Gardner spørgsmålstegn ved denne idé. Hans alternativ til dette globale intelligensbegreb var teorien om flere forskellige typer intelligens.

I bund og grund indså Gardner, at folk ikke havde en global intelligens, der gjaldt alle aspekter af deres liv. Faktisk var der forskellige typer intelligens, som han kaldte flere intelligenser. Så de seneste psykologiske teorier om intelligens har efterladt dette traditionelle og sandsynligvis uretfærdige intelligensbegreb.

Som vi sagde, var det ikke længe siden, at kun de logisk-matematiske og sproglige dele af intelligens blev målt og udviklet. Men teorien om flere forskellige typer intelligens ser kognitiv kompetence som en gruppe af færdigheder, talenter og mentale evner kaldet “intelligenser”. Desuden har alle mennesker disse færdigheder, mentale evner og talenter i en vis grad.


Teorien om flere intelligenser ser kognitiv kompetence som en gruppe af færdigheder, talenter og mentale evner kaldet “intelligenser”.

En definition af intelligens ifølge Gardner er akademisk ekspertise er ikke alt

Gardner definerer intelligens som “evnen til at løse problemer eller at skabe produkter, der er værdsat inden for én eller flere kulturelle rammer.” Først og fremmest udvider han området for, hvad intelligens er, og genkender, hvad folk altid har vidst intuitivt.

Og det er, at nogle former for intelligens er relateret til akademisk succes, men der er andre, lige så vigtige, det ikke er det. I det mindste ikke direkte, og ikke på den måde, intelligens traditionelt er blevet målt på.

Faktisk er den akademiske faktor normalt ikke den bedste forudsigelse for, hvor langt en person vil gå. Der er mennesker, der scorer meget højt på traditionelle intelligenstests, men har for eksempel ikke den mindste smule færdighed, når det kommer til forhold.

At være vellykket i erhvervslivet eller i sport kræver intelligens. Men vi bruger en anden form for intelligens i hvert andet område. Ikke en bedre eller værre, bare anderledes. For at sige det en på anden måde, er Einstein ikke mere eller mindre intelligent end Michael Jordan. I stedet er det bare, at hans forskellige typer intelligens passer ind i andre områder.

Faktisk er det, som denne teori om flere forskellige typer intelligens fortaler for, at vi tilpasser vores undervisningsmetoder til hver persons form for intelligens. Tilpasning som sådan vil endda sænke udgifterne til uddannelse (tid, ressourcer, energi).

Intelligens er en færdighed, du kan udvikle

For det andet og lige så vigtigt, definerer Gardner intelligens som en evne. Det var ikke længe siden, at folk så intelligens som medfødt og uforanderligt. Du var enten født intelligent eller ej, og din uddannelse kunne ikke gøre noget for at ændre det. Som et resultat af denne tankegang uddannede vi ikke mentalt mangelfulde folk for ikke så længe siden, fordi man så det som meningsløst.

At definere intelligens som en færdighed betyder, at det er en evne, du kan udvikle. Gardner nægter ikke det genetiske komponent. I stedet hævder han, at disse “potentialer” vil udvikle sig afhængigt af en persons miljø, oplevelser, uddannelse osv.

Intelligens er en færdighed, du kan udvikle. Som mennesker har vi alle muligheder for at øge vores intelligens.

 

Ingen elite atlet kommer til toppen uden træning, uanset hvor god deres naturlige evner kan være. Vi kunne sige det samme om matematikere, digtere eller følelsesmæssigt intelligente mennesker.
Derfor har vi alle potentiale til at udvikle vores intelligens, understøttet af vores evner og motivation, ifølge intelligensmodellen foreslået af Howard Gardner.

Teorien om flere forskellige typer intelligens: 8 slags intelligens

Logisk-matematisk intelligens

Gardner definerer denne intelligens som evnen til at forstå abstrakte relationer. Vi bruger det til at løse problemer i logik og matematik. Det svarer til den logiske halvkugles tankegang, og hvad vores kultur altid har set som den eneste form for intelligens (Morchio, 2004: 4).

Ifølge Gardner (1999a) omhandler denne intelligens:

 • Evnen til at jonglere tal effektivt
 • At analysere problemer logisk
 • At undersøge problemer videnskabeligt

 

Disse mennesker nyder at:

 • Løse mysterier
 • Arbejde med tal og komplekse beregninger
 • Tælle
 • Organisere information i tabeller
 • Fikse computere
 • Udføre brainteasers
 • Spille computerspil

De kan også estimere, regne ud og huske tal og statistikker (Armstrong, 2003). Dette er intelligensen hos matematikere, forskere, ingeniører og logikere (Gardner, 1999a).

Verbal-sproglig intelligens

Dette er den mest anerkendte intelligens indenfor læring og undervisning af fremmedsprog. Årsagen er, at det indebærer læsning, skrivning, lytning og tale (Morchio, 2004).

Denne intelligens indebærer at have en særlig følsomhed for tale og det skrevne sprog, og evnen til at bruge sprog er vellykket på mange forskellige områder. Det indebærer at være dygtig til at anvende syntaks, fonetik, semantik og pragmatisk sprogbrug (retorik, forklaring og metasprog) (Morchio, 2004: 4).

Mennesker med denne form for intelligens ser ekstremt naturlige ud, når de forklarer, underviser eller overtaler. Hvorfor? Fordi de bruger sprog meget præcist. Ifølge Armstrong (2003) kan de lide at bruge tid på:

 

 • Læsning
 • At fortælle historier eller vittigheder
 • Se visuelle oplevels
 • Skrive i en dagbog
 • Skabe kunst
 • Skrive digte
 • Lære fremmedsprog
 • Spille ordspil
 • Undersøge

Således er dette intelligensen for advokater, forfattere, digtere, lærere, komikere og talere (Gardner, 1999a).

Musikalsk intelligens

Denne intelligens omfatter “evnen til at opfatte musikalske former” (Guzmán & Castro, 2005: 185). Det betyder evnen til nemt at komponere, fortolke, transformere og evaluere alle slags musik og lyde (Gardner, 1999a).

Disse mennesker har en “følsomhed over for rytme, tone og lyde fra naturen og miljøet” (Guzmán & Castro, 2005: 185). Ifølge Armstrong (2003) er de mennesker, der bruger meget tid på:

 

 • Sang
 • At lytte til musik
 • Spille instrumenter
 • Gå til koncerter
 • Skabe musik
 • Nynne, mens de studerer

Sammenfattende er dette intelligensen for musikelskere: komponister, sangere, lydingeniører, musikere, musiklærere mv. (Guzmán & Castro, 2005).

Visuel-spatial intelligens

Visual-spatial intelligens omfatter evnen til at forme og forestille 2D- og 3D-billeder (Armstrong, 2000a). Det er også evnen til at forstå, manipulere og ændre layoutet af både store og små rum (Gardner, 1999a).

 

Folk, hvis højeste intelligens er visuel-spatial, har det nemmere med at huske billeder og genstande, snarere end ord. De opdager bilmodeller, cykler, tøj og hår (Armstrong, 2003).

Disse mennesker kan lide at bruge tid på:

 • Tegning
 • Doodling
 • Maleri
 • Spille computerspil
 • Lave modeller
 • Læsning af kort
 • Studere optiske illusioner og labyrinter.

Dette er intelligensen for arkitekter, piloter, søfolk, skakspillere, kirurger og kunstnere. Det er også intelligensen for ​​malere, grafikere og billedhuggere (Gardner, 1999a).

Kropslig-kinæstetisk intelligens

Kropslig-kinæstetisk intelligens består af evnen til at bruge din krop (alt eller bare visse dele) til at udtrykke ideer, lære, løse problemer, udføre aktiviteter eller skabe produkter (Gardner, 1999; Morchio, 2004).

De er den slags mennesker, der hurtigt og nemt optager fysiske færdigheder. De elsker at bevæge sig og spille sport. For at sige det på en anden måde, er deres yndlingsdel af skolen idræt. (Armstrong, 2003).

De kan danse yndefuldt, handle og efterligne andres udtryk og manier (Armstrong, 2003). Disse mennesker tænker, mens de bevæger sig, og lærer bedre, når de er i bevægelse (Armstrong, 2003).

Dette er den slags intelligens, der normalt er meget høj hos atleter, ballerinaer, skuespillere, kirurger, håndværkere, opfindere, mekanikere og andre tekniske erhverv (Gardner, 1999).

Interpersonel intelligens

Interpersonel intelligens involverer evnen til at fokusere på ting, der er vigtige for andre mennesker. Det betyder at huske andres interesser, motivationer, verdenssyn, personlige historie og hensigter. Det omfatter ofte at have mulighed for at forudsige deres beslutninger, følelser og handlinger (Armstrong, 2003; Gardner, 1993a; 2006).

Folk, der har en naturligt høj interpersonel intelligens, kan lide at snakke, lære i grupper eller par, og arbejde eller gøre ting med mennesker (Armstrong, 2003). De bruger meget tid på at hjælpe mennesker og tilmelder sig som frivillige for vigtige årsager (Armstrong, 2003). Derudover er de “gode sociale konfliktmediatorer” (Guzmán & Castro, 2005: 187).

 

De er gode kommunikatorer, fordi de både bruger verbalt og kropssprog. De har mange venner, føler ægte medfølelse for mennesker og ved, hvordan de motiverer dem (Armstrong, 2003). Derfor er dette intelligensen for lærere, terapeuter, rådgivere, politikere, sælgere og religiøse ledere (Gardner, 2006).

Naturalistisk intelligens

Naturalistisk intelligens defineres som følsomhed over for naturlige former og jordens geologiske egenskaber. Det indebærer evnen til at skelne og klassificere detaljer og elementer i by-, forstads- eller landskabsmiljø (Morchio, 2004).

Ifølge Armstrong (2003) nyder disse mennesker:

 • Camping
 • Vandreture
 • At tage sig af kæledyr
 • Lære og kategorisere navnene på mennesker, dyr, planter og genstande omkring dem

Denne intelligens er vigtigst for kulturer, der er afhængige af jagt, fiskeri og høst. Dette er intelligensen for naturlige og sociale forskere, digtere og kunstnere. De kan generelt vælge detaljer, bruge og udvikle deres opfattende færdigheder i deres arbejde (Gardner, 1999a).

Eksistensiel intelligens

Du kan have eksistentiel intelligens eller en “stort spørgsmåls” intelligens. Men Gardner (2006) har ikke bekræftet, om det er en sand intelligens eller ej. Mens det opfylder næsten alle kriterierne, mangler det ét. Der er ingen tegn på, at bestemte dele af hjernen omhandler filosofiske, eksistentielle spørgsmål.

Nøgledelen af ​​denne intelligens er tendensen til at tænke i spørgsmål og søge transcendentale svar. Disse mennesker tænker på ting som: Hvorfor eksisterer livet? Hvorfor eksisterer døden? Hvorfor er der krig? Hvad sker der i fremtiden? Hvad er kærlighed? (Gardner, 2006).

Åndelig intelligens er også en del af eksistentiel intelligens. Selvom det ikke betragtes som en intelligens alene, var det faktisk meget åndelige mennesker interesseret i religiøse spørgsmål, der inspirerede Gardner til at undersøge eksistentiel intelligens.

Det er en kendsgerning, at der er mennesker, der er mere dygtige til meditation. Disse mennesker har normalt mere åndelig og mental erfaring (Gardner, 1999a).

For at konkludere, var Gardners teori om flere forskellige typer intelligens en total revolution. Det udvider spektret af mennesker, vi kan kalde intelligente. Derfor åbnes en fascinerende sti og inviterer os til at tænke på noget nyt. At alle har deres egne unikke “potentialer” og kan være vellykkede, hvis de identificerer og udvikler dem.

Teorien om flere forskellige typer intelligens ser mennesker positivt. I sidste ende virker det mere realistisk end det traditionelle, ensartede begreb, intelligens.