Elektronisk krigsførelse er en krig som er uden kugler og uden tab i første omgang. Den elektroniske krig går forud og understøtter den varme krig og er via succes forudsætningen for at kunne vinde.

Den digitale krig har overgået den elektroniske men begge typer er tilstede i den krig som p.t. kører på verdensplan. Disse har de samme elementer, overvågning, opklaring, organisering og angreb og meget mere.

Hvordan startede det så, ja egentlig var det Marconi som lagde reglerne, da han via radiosignaler og morse havde behovet for at alle lyttede med til alle tider. Det udviklede sig under første verdenskrig med kodning af elektroniske udsendelser og endeligt blev det en våbenart under anden verdenskrig.

Forudsætningen for at kunne opdele signaler og holde ordrer for sig selv, så de var anvendelige var, at man kunne kryptere dem således, at de ikke kunne læses af andre end de som dette vedkom. Her kommer koder og kryptering ind i billedet. Vi har en udgave af ENIGMA på museet. Her er billede af den russiske og japanske tilsvarende.

Herunder er der forklaringer.

FE opgaver:
Forsvarets Efterretningstjeneste lever af at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser. Sandagergård er beliggende på Amagers absolutte sydspids og har siden 1957 overvåget, forebygget og modvirket trusler mod Danmark og danske interesser, og gule skilte på FE’s matrikel understreger flere steder, at der er “adgang forbudt”, og at man er på et “militært område”. Dengang handlede det om at overvåge sovjetisk radiokommunikation, men hvem eller hvad, der er mål for overvågningen fra de grå barakker kan ingen få et vide.

Det er Lyttestation Amager, og kuplen er en såkaldt radome – en sammenfletning af ordene radar og dome. Ifølge FE’s beretning beskytter den antenner og elektronisk udstyr mod vind og vejr.

På FE’s hjemmesider fortæller efterretningstjenesten i brede termer om de fire arbejdsopgaver:

  • Vi er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste.
  • Vi er Danmarks militære sikkerhedstjeneste.
  • Vi er Danmarks netsikkerhedstjeneste, nationale it-sikkerhedsmyndighed, kompetencecenter for cybersikkerhed og myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet.
  • Vi leverer defensive og offensive cybereffekter til støtte for Forsvaret.

Det er et arbejde, der blandt andet fordeler sig på FE’s fire kendte baser i Danmark.

Udover Sandagergård og den tilknyttede Lyttestation Amager har FE til huse to steder på Østerbro i København – på Kastellet og Holsteinsgade – samt i Hjørring, hvor hele seks radomer er placeret.

HUMINT står for Human Intelligence, altså efterretningsindhentning ved brug af menneskelige kilder, også kaldet fysisk indhentning. Det vil grundlæggende sige, at en person ansat i efterretningstjenesten, kaldet en føringsofficer eller indhenter, skaffer oplysninger fra andre personer, kaldet kilder. Det gør føringsofficeren typisk ved at overtale kilden til at videregive oplysninger, som det ikke var meningen, at vedkommende skulle videregive.

SIGINT står for Signals Intelligence, som er elektronisk indhentning af dataoverførsler mellem computernetværk, telekommunikation og så videre. Den elektroniske indhentning sker for eksempel fra permanente indhentningsfaciliteter, der indhenter mod satellitter. Det kan også være indhentningsfaciliteter opstillet i udlandet, som FE kan fjernstyre fra Danmark. Kommunikationen bliver indhentet, mens den er undervejs, uden at påvirke transmissionen, og uden at de berørte parter opdager, at deres kommunikation bliver opfanget.

Netværksindhentning er også kendt som Computer Network Exploitation (CNE) og omfatter aktiv elektronisk indhentning mod computernetværk, blandt andet ved at hacke sig ind i lukkede netfora, it-systemer og computere.

GEOINT står for Geospatial Intelligence og leverer efterretninger baseret på lokationsdata, hvor man følger en kildes geografiske dataspor og identifikation af bevægelsesmønstre i relevante tidsrum og/eller geografiske områder.

OSINT står for Open Source Intelligence, og det er indsamling af oplysninger fra åbne kilder, der typisk omfatter offentligt tilgængelig information fra internettet, trykte medier og tv.