At coache eller være den som viser vejen har jeg den glæde at kunne, både for virksomheder henholdsvis ledelse og på det individuelle plan ved store forandringer eller lignende. Vi taler her om at styre sig selv og/eller en organisatione igennem store og mindre forandringer med succes og redning for øje

Paradigm, er et koncept som genereres af FNs verdensmål som er de formelle mål for at skabe en vis balance i verden i forhold til menneskers behov og overlevelse samt ligeværdighed. Mennesker som Niels Bohr og mange andre videnskabsfolk har den tanke, at open source, open science, open society, altså vidensdeling bredt forstået samt gennemsigtighed er det som skal til for at skabe en verden i fred uden bl.a. kønsopdelte lovgivning og stigmatisering grundet seksualitet, politik, hudfarve o.s.v.. Nogle siger at man ikke både kan have fred og retfærdighed. Hertil er kun et sige som Martin Luther King, at hvis bare et menneske ikke er frit er jeg det heller ikke. Således er der kun en vej – et totalt paradigmeskift – alle andet er afprøvet og uvirksomt.

Filosoffen Susanne Manly, projektchef i “det blå rum” på Teknologisk Instituts udviklingsafdeling og erhvervspsykolog Edit Moltke Leth fik mig overtalt til at etablere en tænketank – RISC Societetet. Tænketanken er mit hjertebarn støttet af Dr. Stefan Per de Freitas og vores fælles ven, direktør Christian Have fra HAVE kommunikation, som er en af centraladministrationens foretrukne rådgivere. Tænketanken RISC havde sine succesperiode fra 2006 til 2012 og persongalleriet var blandet af meningsdannere på tværs i samfundet samt krøllede hjerner og havde en effekt på forståelsen af tværfaglige løsninger via vidensdeling.

Kvindegruppen oprettet af Mette Maulitz og undertegnede i 2023 skal være en feministisk tilsvarende RISC for at skabe synergi alene mellem kvinder i Helsingør.
Den først etablere gruppe kvinder havde ikke muligheden for at fastholde fællesskabet.

Et nutidigt forum for samfundets udvikling via multipotentials og krøllede hjerners kommende indflydelse skal på plads i dette år 2024 som er et skæbneår for det nødvendige paradigmeskift.

 

Jeg anvender mine evner ved paradigmeskift i organisationer og i virksomheder der skal ændres for at deres arbejde giver mening. Jeg kendes også som en virksomheds konsulenten som meget hurtigt kan finde guldet frem og lukke luften ud af ikke værdigivende handlinger og stukturer.