Nielsen & Winther Type AA

Aa – designet og bygget af Nielsen & Winther A/S, en københavnsk maskinværktøjsproducent, muligvis med en vis bistand fra den svenske Thulin-koncern, blev Type Aa-en-sædet fighter første gang fløjet den 21. januar 1917. Af trækonstruktion var Type Aa drevet af en 90 hk Thulin roterende motor (en kopi af Le Rhone) og var bevæbnet med et enkelt 8 mm Madsen maskingevær monteret på den øvre vinge og affyrede over propeldisken.

Jordtest med synkroniseringsudstyr fandt sted i 1918, angiveligt ved hjælp af en type Aa med maskingeværet monteret på siden af flykroppen, men der er ingen tegn på, at luftaffyringstest fandt sted. Seks Type Aa -krigere blev leveret til den danske hær i løbet af 1917, men disse blev trukket tilbage fra tjeneste i 1919 på grund af deres motorers upålidelighed. Prototyper blev færdiggjort af en to-sæders rekognosceringsversion, Type Ab, og en float-udstyret version af enkeltsædet, Type Ac

Mål:Take-off weight 550 kg
weight 350 kg
DIMENSIONS
Wingspan 7.70 m
Length 6.60 m
Height 2.8 m
PERFORMANCE
Max. speed 150 km/t

 

Allerede i august 1910 var Marineministeriet begyndt at undersøge mulighederne for at kunne anvende fly i flåden, dette skete knapt fire år efter at Ellehammer, 12. september 1906, havde foretaget sit første 42 meters flyvehop på øen Lindholm. Fremsynede officerer i flåden havde tilsyneladende en helt klar fornemmelse at, at brug af fly måske kunne styrke flåden i løsning af sine opgaver, og flere af flådens officerer havde fra starten været med i stiftelsen af Det dansk Aeronautiske Selskab i 1909. 25. marts 1912 købte den flyverinteresserede generalkonsul Ludvigsen et af flyverpioneren Robert Svendsen anvendt fly af HENRY FARMAN-typen og skænkede det til marinen. Marinen havde dermed fået sit første fly, og da flåden havde en gammel tradition for at navngive sine fartøjer, fik det navnet GLENTEN.

 

I løbet af sommeren 1912 var der blevet iværksat en privat indsamling, der skaffede 43.000 kr. for hvilke, der i Frankrig blev bestilt to flyvebåde af DONNET-LEVEQUE-typen. Ved leveringen i april 1913 fik flyvebådene navnene MAAGEN og TERNEN, senere blev navnene officielt ændret til MAAGEN 1 og 2. Ved bemyndigelse på tillægsbevillingsloven for 1912-1913 fik flyveren Ulrich Birch fra februar 1913 fast ansættelse som marineflyver og instruktør. Ulrich Birch stillede sit eget personlige fly, der fik navnet ØRNEN, til rådighed for marineflyvningen, men det varede kort. Allerede i oktober styrtede flyet ned, og Birch døde senere af sine kvæstelser. Flyvevæsenet blev indledningsvis placeret på det nordøstlige hjørne af Kløvermarken i København i et telt og en lille hangar.

 

 

FF49 Danmarks første passager flyvemaskine.