Ledelse & pædagogik

Hos Rotary for at forklare ledelsesmodellen.

Uddannet i ledelseskompetencer:
Ledelse i den enkle form, via hånd i hånd, at gå opgavens elementer igennem og sige “gør det”.
En anden form er, at råbe “følg mig” og så se, hvem der har tillid til lederen og følger med.

En antropologisk konstatering er, at al ledelse er forandringsledelse og skal ses som en række løbende små og store projekter i en uendelig strøm. Lederen skal så skabe grobund for ideudvikling og visualisere løsninger hos medarbejderne.

Der kan, hos lederen, være fordele med en teoretisk ballast som elementer af erhvervspsykologi og pædagogisk filosofi, for på en vidende og positiv måde, kunne nære initiativer, samt informere og motivere for fremdrift. Der forventes derfor handlinger og aktiviteter som kan opfylde de mål og målsætninger som ledelsen arbejder hen i mod. Alene for at nå virksomhedens mål og skabe overlevelsesevne, for en fælles fremgang og udvikling af stabilitet under de evige forandringer.

Jeg har både modtaget undervisning i ledelse og senere undervist i ledelse i de efterfølgende institutioner, lige fra min spejdertid var der respons på min ledelse og på forsvarets skoler fik jeg kompetencer som blev brugt af forsvarets center for ledelse som proceskonsulent og rådgiver for militære ledelse. Tillige undervist i Københavns kommunes kursuscenter i ledelse for ledere og chefer samt meget andet og må konstatere at den bedste ledelsesform er relations føring, hvilket er egen betegnelse for modellen let beskrevet herunder.

Det kan være en esoterisk oplevelse at være leder med egen personlighed som virkemiddel. Paradigmet er at skulle skabe en interessesfære imellem mennesker, som er i en arbejdsrelation og som skal bæres af personlige holdninger.
Et element er det kulturelle element, teamets eller virksomhedens kultur, som bestemmes defineres af ledelsens værdisæt og holdninger herunder at basere sin ledelse på elementer som moral og etik som kræver, at lederen har et forhold til dette, herunder er ærlig omkring sin personlige holdninger og habitus.

Lige netop pædagogik er et universelt værktøj i forhold til ledelse, føring og styring og set fra et læringsperspektiv var de fire år på Metropol skønne år. Pædagogik er lige dele psykologi, antropologi og pædagogik hvilket gør det en interessant uddannelse hvis man ønsker indsigt i disse emner. Jeg arbejdede med innovations pædagogik og fik en god indsigt i denne form. Min flerfaglige tilgang til både job og jobindhold samt baggrunde har giver mig endnu en bred pensel til at beskue verdens lærred. Endelig er der elementer af ren pædagogisk natur i rollen som leder, tillagt en del fornuft og forholdet til de mål, han skal nå, som han underordner sig og forfølger, som var det hans eget. Ligeledes er medarbejdernes forhold til lederens drive vigtigt når denne koordinerer deres aktiviteter hen mod målet.

Enhver leders disposition skal være etisk forsvarlig. Den skal stå i et rimeligt forhold til det, den rettes mod, og den skal bevæge sig inden for de rammer, der er givet af rammerne for ledelse i virksomhed og samfund, formålstjenlig og juridisk uangribelig form fremmer tilliden og medarbejderen skal have de værktøjer som der er behov for, uddannelse og rigtige motiver. Lederen har til opgave at sørge for enighed af handlingen ved, at lederen klart definerer målet for hver handling og stiller tilstrækkelige midler til rådighed samt stræbe efter at bevare friheden til handling.

Det var da til at forstå, ikke?

Herunder er mange elementer af begrebet ledelse, sådan ser den ud