At være multipotential/flerfaglig eller polymath har resulteret i mange andre valg end de fleste har forståelse for, bl.a. at skifte job og roller samt fag flere gange end normalt. Med en erhvervserfaring på halvtreds år har jeg opsamlet mange forskellige fag, teoretiske og akademiske samt multifaglige virkeligheder. Dette har kunstneren Mette Maulitz grafisk defineret i spiralen som viser HBDI hjernen og fuglene som viser rollen ENTJ.

At have en multifunktionel hjerneaktivitet er både et helvede, hvor man er alene i verden og et guddommeligt redskab, når der skal løses opgaver, hvor alle parametre skal tages til indtægt. Men den multifaglige opfattes ofte med mange fordomme, hvis man som ENTJ profil agerer som henholdsvis politiker, soldat, intellektuel, filosof og håndværker med videre og på samme tid finder løsninger som holder og har basis i erfaringer og funderet i en bred faktisk viden.

Ofte bliver jeg konfronteret med, at der kun er 24 timer i døgnet, så hvordan kan jeg have opnået mine nævnte erfaringer og aktiviteter, så jeg må forklare, at når jeg i min søgen efter udfordringer og viden, har fået denne, vækkes min ambition og higen efter ny indsigt.
At leve med flere parallelle spor og være i en parallel verden med flere aktiviteter som har være reelle jobs eller giver ekstra erfaringer, det drejer sig om bestyrelser, politik, chefroller i frivillige organisationer, ofte støttet via stabiliteten i, at have to parallelle verdener med funktioner både i fritid og hverdag. Det har givet mig muligheden af afprøve en ting i den ene verden for at implementere i den anden med en vis grad af succes, sådan er fordelen ved at være POLYMATH.

Således har jeg opnået en multitilgang som muliggør og tilfredsstiller behovet for variation og bredde, så en hverdagsuge med eks. klassisk korsang, fritidsleder i ungdomsklub, chef i frivillig org. samt alenefar med børn, understøttes med rollen som kontorchef og underviser i en forvaltning, var ikke sjældent en hverdag for mig, og ja det havde naturligvis konsekvenser og det er disse jeg holder foredrag om. Jeg siger selv, at jeg har brændt mit lys i begge ender samt på midten, men har samtidig opnået indsigt i større grad end normen samt beskrevet som en multipotential eller polymath personlighed.

Se videoer om styrker og udfordringer samt ENTJ profil.

Du fornemmer sikkert også de, imellem linjerne, antydede værdier som har deres fundament i de mangeartede og brede erfaringer som er opsamlet og opstået, når jeg har arbejdet med mennesker alene eller i organisationer, høj som lav.

Jeg er og har været det meste af mit liv projektorienteret, hurtigt ind og hurtigt ud for ikke at gå død i processerne og min egen udvikling.

Jeg er den, jeg valgte at være og ikke den som andre forventede og for at være fri fra fordomme og snæversyn samt ubegribeligheder har jeg måtte vælge mennesker fra og tilvalgt andre og livet er et puslespil man skal have fokus på, for at få balance i livets udfordringer, det ligner lidt Kierkegaards ord om at leve livet forlæns samt se det baglæns.

Udsagn

“Jan Skovgaard Nicolaisen has proven himself to be a brilliant network facilitator and knowledge leader. Not only does he know how to get people motivated and engaged. He understands people’s agendas and he understand the idea of networking. How do you assemble and align people with huge knowledge, skill and job diversity? Then have them contribute to something larger than themselves? That`s what Jan knows how to do. Jan is the kind of person you put in front of a national think-tank or as a knowledge facilitator for a big initiative. He´s that guy you pray you might find, that you can put in front of any knowledge team and end up with a deliverable”.
Erik Micheelsen, Astrophysicist – 2015 UK

“Jan is one of the most interesting people I have had the pleasure of working with. I love how his mind works and enjoy the creativity it unleashes in those who surround him.
His integrity and kindness never fails to show as well.”
Nikki Huyer, Business and People Development. CEO Red Lobster Group USA

”Jan har stor menneskelig evne og han sætter sig hurtigt ind i problemstillinger, af stor kompleksitet, hvor hans mangeartede kompetencer, løser disse.
I mange situationer, hvor hans empatiske begrebsevne og skarphed samt sociale pondus sættes i spil, giver det ham succes”
Mariianne Grary, CEO Paolo Alto. CAL. USA

“Jan Nicolaisen arbejder med organisations opfattelser som rummer virksomhedens drift og udvikling. Gennem min tid med ham har jeg haft den fornøjelse at se ham ændre samarbejdsformen og strukturen i virksomheden til min store tilfredsstillelse så vi kunne rette ind efter en global økonomisk konkurrence.
Jan Nicolaisen har det store overblik samt fokus på detaljen som en af de få med denne kompetence i vores virksomhed”.
L. Gribsvad, Ingeniør & Direktør – Bussmann UK/Denmark


De faglige baggrunde.

Flerfaglig håndværker – bådebygger, præcisionsteknolog, våbenkonstruktør og ingeniørassistent.
Erhvervspsykologi & organisation fra Københavns Tekniske Akademi.
Forvaltningsledelse fra forvaltningshøjskolen, Diplomledelse u. eksamen. (BA)
Militær lederuddannet fra forsvarets skoler. (Akademi).
Faglighed som soldat, med håndtering af våben, køretøjer, taktisk materiel, ledelse af enheder m.v..
Proceskonsulent fra FCL, forsvarets center for ledelse.
NLP terapeut.
Sagsbehandleruddannelse i arbejdsmarkedsjura og uddannelses lovgivning. (Akademi)
Arbejdsmarkedskonsulent fra AF.
Human ressource Management fra DJØF. (BA).
Filosofi fra Det danske selskab for esoterisk filosofi.
Teologi fra SALT / (BA) u. eksamen.
Pædagogik fra METROPOL, erhvervspædagog. (BA)
SixSigma – LEAN – Green Belt. Aalborg Uni. (BA)
Optimeringspraktiker på TEC.

 

 

2023 –
Bestyrelsesformand i hjemløseorganisation.

 


RISC Societetet

2021 –
Ledelses og ressource coach for produktionsvirksomheder.
Rådgiver i forhold til forvaltningers jura og formalia.

 

 

2020 – 2021
Mark & Wedell
Forandringskonsulent og virksomhedsoptimerings rådgiver.

 

 

2019 – 2022
Bestyrelsesmedlem.

 

 

2017 -2019
TEC College
Underviser inden for fagene maskinteknolog, finmekaniker og våbenmekaniker.
Optimering af maskinmiljøet og undervisningsområderne samt trænet i LEAN.
Procesudvikling af de pædagogiske områder.

 

 

2014 – 2017
DTU
Underviser inden for produktionsteknologier af maskinmestre og ingeniører.
Koncern konsulent i sikkerhed, LEAN og 5S inspirator.
Procesudvikling af de pædagogiske områder.

 

 

 

2014 – 2016
BakerBrothers / Industribageri
CEO og Administrerende direktør.

 

 

2012 – 2014
Forsvarsministeriet – koncernfælles konsulent af LEAN introduktion
Underviser inden for naval warfare for marine ingeniører.
Etablering af tænketank i forhold til faglig pædagogik og udvikling.

2011 – 2012
RISC /HAVE
Coach i et samarbejde om ledelsesudvikling af kulturlivets direktører, DR, teatre og musikhuse i “hands on” ledelse.

 

 

2009 – 2011
Trelleborg / Shamban
Koordinerende afdelingsleder ved implementering af LEAN/5S og synlig fabrik.
Vedligeholdelseschef for produktionen.

 

 

2006 – 2009
Cooper Bussmann USA UK
Produktionschef for 130 medarbejdere i en ordrestyret produktion.
Sikkerhedsleder OSHAS kultur.
Implementering af 5S, Kanban, og Kaizen samt SMED processer.

 

 

2006 – 2007
Kop og Kande / Tåstrup Cykler
Butikschef & forvandlings coach i to butikker.

 

2006 – 2006
DUOS
Afdelingschef for rekruttering.

 

 

2003 – 2006
Københavns Amt. (Rekrutteret af Innovator A/S).
Centerchef for fire uddannelses virksomheder og interne kursuscentre
for kompetenceudvikling af sygehuspersonale og amtets ansatte under en tid med forandringer og nedlæggelser.

 

 

2000 – 2003
Nærings og nydelsesmidlernes a-kasse.
Head of funds – A-kassedirektør.
Arbejdsmarkedsjura / sagsbehandlings ansvarlig.

 

 

2000 – 2000
Hvidovre kommune
Afsluttende projektleder for de nye integrerede jobcenter modeller.

 

 

 

1997 – 2000
Københavns kommune. (Rekrutteret af Mercuri Urvall).
Kontorchef og centerleder for 5 socialfaglige områder.
Ledelsesudvikler på Københavns kommunes kursuscenter.

 

 

1996 – 1997
AMU – Projektkonsulent i forhold til offentlig ledelse, service og kvalitetsudvikling.
Kvalitetsbevidsthed og kvalitetsstyring som underviser og udvikler hos virksomheder.
Udviklede servicekoncept for rigspolitiet og efterretningstjenesten.

 

 

1996 – 1997
AF – arbejdsformidlingen
Konsulent og rådgiver.

 

 

1984 – 1996
Forsvarsstaben / Forsvarets Efterretningstjeneste og andre tjenestegrene 1984-1996.
Underviser i militært faglige elementer samt virke som skoleinspektør/faglig leder.
Underafdelingschef for forskellige enheder på Slotsholmen og under Forsvarsstaben.
Militær chef for tjenesternes sikkerhedsenheder.
Generalist inden for elektronisk krigsførelse og foredragsholder i EW/EK.

 

 

1980 – 1984
Warrior-Tech
Opfinder og udvikler af centrifugal vibratorer til industri.

1980 – 1984
Våbendesigner hos Saxhøj produkts og Bent Agner Nielsen.

 

 

1979 – 1980
Weilbach & Co
Finmekaniker i marine navigering, teknik og optik.

 

 

1978 – 1978
Værnepligtig HMAK Høvelte og Vordingborg.
Våbensagkyndig i alle håndvåben og våbensystemer.

 

 

1975 – 1978
Niels Bohrs Institut. Københavns Universitet.
Tekniker blandt fysikere, forskere bl.a. med arbejde i CERN/Geneve.

DARINA YACHT

1973 – 1975
Bådebygger og rigger

Skolegang m.v. på Nordregårdskolen Korsvejens skole i Tårnby.