Momentumkbh.dk som bestyrelsesformand

Bestyrelsesarbejde:

Jeg bekymrer mig og engagerer mig i politik med en social indignation for bl.a. hjemløse. Det er vigtigt for mig fordi det er et valg befolkningen og politikerne har taget.

Jeg har svært ved at se hvilken pointe samfundet har med, at lukke nogen overhovedet, ude af samfundets system, hvad er det for et signal staten giver til dets borgere. I Finland har de valgt at inkludere og bygge boliger til hjemløse, i Danmark tror vi på magtens vilkår, at skulle dømme mennesker ude eller inde i samfundet med økonomiske eller andre latterlige politiske begrundelser.

Jeg har den glæde at være mentor og rådgiver for Momentum KBH, for alene at støtte, vejlede, udvirke samt, at gøre mit bedste, for denne gruppe af borgere.

www.momentumkbh.dk